« Tilbake

NARMA heldagsseminar i forskningsdata ved UiS

30/01/2018
09:00 - 16:00

Presentasjonene fra 30.01.18 er tilgjengelige i lenkene under. 


Hold av dagen 30.1.2018 – Heldagsseminar på UIS om Forskningsdata. Seminaret er planlagt av Universitetsbiblioteket og Forsknings- og Innovasjonsavdelingen og holdes i regi av Narma på  Måltidets hus.

Seminaret vil informere om de føringene som ligger i kortene vedrørende forskningsdata og om de ulike verktøy til håndtering av forskningsdata som finnes både i nasjonalt regi og kommersielle utbydere. Formålet er at institusjonene får overblikk over de mange verktøy og deres fordeler og ulemper. Mange universitet og høgskoler må snarest ta stilling til hvordan de vil håndtere forskningsdata og dette seminaret kan gi et overblikk over de ulike muligheter.

Seminaret henvender seg til beslutningstakere ved institusjonene, og bibliotekarer eller forskningsadministratorer som skal jobbe med datahåndtering i det daglige.

Kunnskapsdepartementet (KD) har lansert en nasjonal strategi for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Forskningsrådet har hatt en policy i flere år allerede, og i sine retningslinjer om tilgjengeliggjøring av forskningsdata (2017) skriver de at «bedre tilgang til forskningsdata vil styrke kvaliteten i forskning, både ved at resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, men også ved at datasett kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre datasett.». Forskningsrådet har nå oppdatert sine retningslinjer med krav om at institusjonene skal vurdere behovet for en datahåndteringsplan i prosjekter som blir finansiert av de.

Seminaret bør derfor være midt i blinken for mange som skal til å jobbe med forskningsdata fremover!

Prisen per deltager blir 250 kroner. 

Program:

09:00 – 16:00 UiS / Måltidets hus

09:00 – 09:15 Velkommen

09:15 – 09:55 Kunnskapsdepartementet; Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Hanne Monclair

09:55 – 10:20 Norges Forskningsråd: Forskningsrådets retningslinjer for datahåndtering. Marte Qvenild

10:20 – 11:00 Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan: Om BIRD. Jan Erik Garshol og Sigrid Smedsrud.

11:00 – 11:30 Benstrekk/pause

11:30 – 12:10 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): Brukererfaringer med BIRD. Charlotte Buus Jensen.

12:10 -13:00 Lunsj

13:00 – 13:40 Uninett Sigma 2 (NorStore): Digitale forskningsdata i et Sigma2 perspektiv. Maria Francesca Iozzi og Hans Eide.

13:40 – 14:20 NSD (NORD-i): NSDs helhetlige tjenester for FAIR forskningsdata. Katrine Utaaker Segadal.

14:20 – 15:00 UiT Norges Arktiske Universitet, Open Research data: DataverseNO – en nasjonal arkivtjeneste for forskningsdata utviklet av forskere for forskereHelene N. Andreassen og Randi Østhus.

15:00 – 16:00 Tid til diskusjon og spørsmål

Sted: Måltidets hus, Richard Johnsens gate 4, Universitetet i Stavanger.

Kontaktperson : Linda Johnsen linda.johnsen@uis.no, tlf. 51 83 11 14 / Suvada Veledar suvada.veledar@uis.no, tlf. 51 83 11 55.

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake