« Tilbake

Lederseminar ved NARMA – UHR og Forskningsrådet

30/01/2019 - 31/01/2019
11:00 - 12:00

 

Foto: Colourbox.com

Velkommen til Lederseminar for forskningsadministrative ledere

 

NARMA -UHR og Forskningsrådet ønsker å invitere til et seminar for ledere ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Seminaret vil ta for seg to hovedtemaer med fokus på forskningsadministrasjon og ledelsens rolle:

  • Strategisk kompetanseutvikling og ledelse
  • Ekstern finansiering: strategisk ledelsesarbeid og aktiv porteføljeforvaltning

Seminaret vil gi ledere kunnskap og et refleksjonsgrunnlag til å håndtere utfordringer i eget arbeid og se mulighetene for handlingsrom i egen lederrolle, samt knytte kontakter med andre i lignende roller.

I seminaret vil det presenteres praksisrelevante case og disse vil danne utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner i samlingen. Det vil i samlingen legges opp til aktiv deltakelse i gruppe- og plenumsdiskusjoner for å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Målgruppe Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner
– Forskningsdirektører, avdelingsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.Ledere ved forskningsinstitutter
– Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knytte til forskerstøtte
Antall plasser 40
Format Seminaret vil avholdes som et lunsj – lunsj seminar (inkl. 1 middag, 1 overnatting, 2 lunsj). Presentasjoner ved internasjonale og nasjonale innledere. Det forutsettes aktiv deltakelse i gruppe – og plenumsdiskusjoner.
Når 30. – 31. januar 2019
Hvor Trondheim (Radisson Blu Royal Garden Hotell, Kjøpmannsgata 73.)
Pris Kr. 1500,-  uten overnatting
Kr. 2000,- inkl overnatting
Program og innhold Program Lederseminar ved NARMA-UHR og Forskningsrådet

Presentasjoner fra seminar:

Hiring the right office staff, Grotti and Suevo, Implementering av strategi, Sindre Lederseminar 2019, intro og gruppearbeid, , PROFES~1

Påmelding og påmeldingsfrist Venteliste: Seminaret er fulltegnet, men du kan fremdeles melde deg på venteliste. Påmeldingsfrist til venteliste er 14. desember

Meld deg på venteliste her

Spørsmål? Ved spørsmål om seminaret, ta kontakt med Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no, tlf. 38 14 13 42
Bidragsytere Lederseminaret er utarbeidet av NARMAs Spesialinteressegruppe (SIG) for Karriereutvikling, og er en del av NARMA og Forskningsrådets Kompetanseutviklingsprosjekt for forskningsadministrasjon; The Path to EU Excellence

Nærmere informasjon om innledere finner du i det detaljerte programmet

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake