SIG: Kompetanseutvikling

NARMAs Spesialinteressegruppe for karriereutvikling vil arbeide for økt profesjonalisering av forskningsadministrasjon og høyere kvalitet på tjenestene, samt at forskningsadministrasjon i større grad anerkjennes som karrierevei ved norske UH-institusjoner.

SIG-ansvarlig er: Nichole E. Silva, UiA. E-post: nichole.e.silva@uia.no

karriere-sig

SIG-gruppa i samtale på Gardermoen april 2016

Øvrige deltakere:

 • Ingunn Andersen, NMBU
 • Elin Holter Anthonisen, OsloMet
 • Gry Helen Stavseng, OsloMet
 • Hild Elisabeth Berg, IFS
 • Hanne Risan Johnsen, UiT
 • Eva Marie Halvorsen, HVL
 • Hege Nedberg, OsloMet
 • Margrethe Tingstad, NINA
 • Stian Sundell Torjussen, INN
 • Ellen Margrethe Vigmostad, UiO
 • Sissel Aastorp, UiO
 • Mette Kammen, HSN

NARMAs arbeid når det gjelder karriereutvikling fokuserer på to områder:

 1. Hva er en forskningsadministrator? Roller og ansvar i forskningsadministrasjon. Utvikling av kompetanse- og karrieretrinn for forskningsadministrativt ansatte
 2. Kompetanseutvikling. Utvikling av rammeverk for kurs og kompetanseutvikling for forskningsadministratorer. Dialog med institusjonene og Forskningsrådet for bedre samarbeid om kurs og kompetansetiltak.
 3. Et mulig tredje temaområde er administrativ støtte til karrieretiltak for vitenskapelig ansatte. Dette er foreløpig ikke et prioritert tema.