« Tilbake

Kurs 2020 – Kompetanseutviklingsprogram, Innføring, 2. samling utsatt til oktober

27/10/2020 - 28/10/2020
00:00 - 23:59

Kurs 2020- Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring, 2. samling er utsatt til 27. og 28. oktober 2020

Vi håper at det innen den tid vil være mulig å arrangere fysiske kurs, og vil komme tilbake til dere med informasjon om hvor det skal avholdes over sommeren.

Informasjon til detakerne:

Innleveringen av refleksjonsnotatet legges opp som en løpende innlevering. Dette gir dere anledning til å arbeide med refleksjonsnotatet etter eget tempo og dere kan levere denne inn fortløpende i perioden fra nå og frem til senest innen 15.august 2020. Refleksjonsnotatet sendes på mail til thiha.ngo@kristiania.no

Om kurset

Kurset Innføring passer for deg med liten/noe erfaring innen forskningsadministrasjon (0-3 års erfaring) og vil gi deg grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon og hvordan du kan utvikle deg i ditt arbeid knyttet til ekstern finansiering spesielt.

Les mer om Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede læringsmål og nærmere om kursets innhold, temaer og praktisk informasjon.

Tidspunkt og sted for 2. samling var oppsatt til 13. – 14. mai 2020 i Bodø, men er nå utsatt til slutten av oktober 2020 pga. restriksjonene pga. Conornaviruset. Vi vil gi beskjed til deltakerne om hvor det blir avholdt så snart vi kan!

Det er totalt 20 plasser på kurset.

Søknadsfristen til kurset var 20. november 2019.

Les mer om erfaringene fra deltakerne på forrige Innføringskurs (pilot) i Kompetanseutviklingsprogrammet

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake