Rådgiver/seniorrådgiver ved Universitetet i Agder. Ref 40/14

UiA_logo_230x101Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/ seniorrådgiver. Stillingen er delt mellom Forskningssekretariatet og Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Søknadsfrist: 07.05.14
Full stillingsutlysning: http://uia.easycruit.com/vacancy/1171263/35078?iso=no

Den som tilsettes skal i hovedsak bidra til å øke ekstern forskningsfinansiering ved UiA gjennom nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vedkommende vil ha spesielt fokus på Norges forskningsråd. Forskningssekretariatet har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning, med særlig fokus på å implementere UiAs forskningsstrategi som beskrevet i Strategisk plan 2010-2015. Sekretariatet samarbeider tett med andre enheter ved UiA og med regionale utviklingsaktører. Vedkommende vil være del av et team som jober med ekstern finansiering.  Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen ved UiA er to fakulteter med delvis felles administrasjon, etter at det tidligere Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble delt ved nyttår. Ved de to fakultetene utføres i underkant av hundre vitenskapelige årsverk pr år. Fakultetene tilbyr tre ph.d-spesialiseringer (i International Management, informasjonssystemer og offentlig administrasjon), men ph.d-tilbudet er under utvidelse. I den delen av stillingen som retter seg mot fakultetsnivået, vil den som tilsettes bli tildelt arbeidsoppgaver ved ett eller begge fakultetene etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:
• Informere om muligheter for forskningsfinansiering
• Identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsprogrammer
• Bistå forskningsmiljøer og forskningsgrupper i langsiktig planlegging av søknadsprosesser, motivere til og gi råd om søknader om forskningsfinansiering
• Bistå i posisjonering og søknadsskriving
• Bistå med budsjettering av forskningsprosjekter i samråd med økonomipersonale
• Planlegge, organisere og gjennomføre kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, budsjettering m. m
• Bidra i interne strategiske prosesser knyttet til ekstern finansiering
• Delta i kontaktnett og kommunisere med Forskningsrådet, samt andre kilder for forskningsfinansiering, nasjonale og regionale aktører og andre interessehavere
• Bistå fakultetsdirektøren med forskningsadministrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha høyere utdanning på masternivå. Det er en fordel å ha doktorgrad og/eller erfaring fra forskningsadministrasjon. Det legges vekt på kompetanse på og erfaring fra forskningsfinansiering og søknadsskriving. Søkeren må ha kunnskap til, og gjerne erfaring fra, virkemiddelapparatet. Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk, skriftlig og muntlig og må også ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Det blir lagt vekt på god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, ltr. 50-65 (NOK 421 100-548 700). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.