UiO: lederutviklingsprogram for faglige forskningsledere

UiO_logo_233x100Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr et lederutviklingsprogram spesielt tilrettelagt for faglige forskningsledere på «operativt» nivå.

Målgruppe: ledere av forskergrupper/team, av sentre/SFFer/SFIer, leder av store prosjekter med mange medarbeidere, ledere av tverrfaglige satsinger etc. Forskningslederprogrammet gjennomføres for et nytt kull forskningsledere i 2015 og er i år på engelsk.

Søknadsfrist: 13. februar 2015

Det vil også denne gangen være åpent for noen eksterne søkere til Forskningslederprogrammet; det søkes via egen institusjon.

Programmet har fire samlinger:

  • 8-10 April, 2015
  • 8-10 June, 2015
  • 7- 8 September, 2015
  • 16-17 November, 2015

 Lenke til mer informasjon.