« Tilbake

NARMA årsmøte 2018

06/03/2018
17:30 - 18:30

Årsmøte NARMA, Lillestrøm, 6. mars 2017, kl. 17:30 – 18:30

NARMA – norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høgskolerådet, sak 051/13.

Alle UHRs medlemsinstitusjoner samt Forskningsrådet er medlemmer i NARMA. Deltakelse på NARMAs aktiviteter er åpent for alle ansatte ved disse institusjonene. Kontingent til NARMA betales årlig av hver institusjon i forhold til institusjonsstørrelse etter samme fordelingsnøkkel som for medlemsavgiften til UHR.

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes i tilknytning til NARMAs vårkonferanse. Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig her: http://narma.no/om-narma/dokumenter/

Program til konferansen er publisert på NARMAs nettsider:
http://narma.no/narma-konferanse/narma-varkonferanse-2018-open-access/ 

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet.

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er:  20.02.2018.

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake