« Tilbake

NARMA Årsmøte 2015: Innkalling, saksliste

13/04/2015
17:30 - 18:30

narma_aarsmote_2015Det kalles med dette inn til Årsmøte i NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon.

Dato 13.april 2015 – kl 17:30 – 18:30 – Quality Airport Hotel Gardermoen

Alle UHR sine medlemsinstitusjoner pluss Forskningsrådet er medlemmer av NARMA og hver institusjon har én stemme på årsmøtet.

Lenke til saksliste datert 30.03.2015.

Lenke til Årsmøtedokumenter 2015.

Lenke til protokoll fra Årsmøtet 2015.

Hver institusjon kan oppnevne en representant til Årsmøtet. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner. Melding kan sendes enten per epost: post (på) narma.no eller som papirdokument. Merk at sekretariatet vil være på Gardermoen årsmøtedagen.

Frist for innmelding av saker til behandling på årsmøtet: 23.mars 2015. NARMA Arbeidsutvalg forbereder sakslisten og tar imot forslag til saker som skal behandles.

Valg NARMA AU 2015.
Valg til NARMA Arbeidsutvalg avholdes hver andre år, i 2015 skal Årsmøtet velge nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Lenke til det sittende NARMA AU, epost for innspill til valgkomiteen: valgkomite (på) narma.no

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake