Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseprogrammet

NARMA tilbyr ulike kurs i et kompetanseprogram som skal bidra til og tilrettelegge for kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon.

Kompetanseprogrammet har sitt utgangspunkt i et samarbeid om kompetanseutvikling mellom NARMA og Forskningsrådet. I tillegg bidrar representanter fra ulike UH- institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), OsloMet og Universitetet i Agder i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Les nyhetsartiklene om pilotene av programmet som ble gjennomført i 2018/19:

Les om NARMAs Kompetanseprogram i Kompetanseportalen.