Andre hjelpemidler

Fortløpende oppdateringer av ressurser, ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å dele en ressurs eller har tips til ressurser

Hjelpemidler hos Forskningsrådet

Forskningsrådet har en rekke ressurser tilgjengelig på deres nettside, nedenfor er en oversikt over nyttige ressurser:

Prosjektbanken Viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet
Programsider Alle av Forskningsrådets utlysninger hører til under ulike programmer, hvert program har egne nettsider med informasjon om programmet, utlysninger (aktive og planlagte), ressurser (sentrale dokumenter) og kontaktpersoner
Prosjektmaler Maler for prosjektbeskrivelse, tilpasset søknadstype
Vurderingskriterier Søknader behandles av det programmet/aktiviteten det er søkt på, opp imot de vurderingskriterier som er angitt og vurderes av eksterne fageksperter.
Kontrakter og rapportering Informasjon om kontraktsinngåelse og prosjektrapportering iht. fastsatte planer (framdrifts- og sluttrapport)
Open Access policy hos Forskningsrådet Policy om åpen publisering og åpne forskningsdata fra prosjekter

 


Hjelpemidler EU (Horisont 2020)

CORDIS Database med informasjon og statisktikk om EU- finansierte prosjekter fra og med 1990
Forskningsrådets Horisont 2020 sider Her finner du aktuelle ressurser, dokumenter, veiledninger, lenker, NCPer og nyheter om H2020 samlet på et sted.
Horizon 2020 Online Manual Participant Portal veiledning fra A-Å . Eksempler på veiledninger; finn utlysning, finn partnere, evaluering av søknader, prosjektoppfølging (Grant Management), Open Access and Data Management m.m.
Horizon 2020 Glossary Ordliste med ord og begreper ofte brukt i forbindelse med H2020
Standard Evaluation Criteria in H2020 Oversikt over standard evalueringskriterier, både overordnet og for ulike typer Actions. (Utdypende oversikt over Standard Evaluation Criteria ligger som et vedlegg i Grant Agreement)
IPR Helpdesk IPR Helpdesk er en gratis førstelinjetjeneste til de som mottar støtte i EU finansierte forskningsprosjekter og SMBer som deltar i transnasjonale partnerskap. Her finnes en rekke publikasjoner; veiledninger, faktaark, case studier, webinarer.
Open Access policy i H2020 Policy om åpen publisering og åpne forskningsdata fra prosjekter
Regjeringens EØS- og EU-relevante nettsteder Oversikt over nettsider som omhandler EU og EØS , hos regjeringen.no og eksterne nettsider

 


Øvrige hjelpemidler og informasjon

  • BESTPRAC Wiki –  BESTPRAC (COST nettverk) har utviklet en egen Wikiside med detaljerte beskrivelser av kompetansenivåer knyttet til prosjektfaser og oppgaver for forskningsadministrasjon.
  • Bibliometri, NARMA SIG – NARMAs Spesialinteressegruppe for bibliometri følger utviklingen i bruk og administrasjon av bibliometriske data og verktøy i Norge og internasjonalt og har lagt ut en rekke ressurser knyttet til temaet
  • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) – tilbyr informasjon og rådgivning om forskningsetiske retningslinjer og problemstillinger på alle fagområder