Identifisere muligheter og mobilisering

Finansieringskilder

Funding opportunities – English version here

(Trykk på Play- knappen for å starte hver presentasjon, presentasjonen kan pauses eller du kan navigere deg frem og tilbake vha.pilene i presentasjonen. Du kan også forstørre den enkelte presentasjonen)

 

Nærmere informasjon om Forskningsrådets søknadstyper og programmer


 

Nærmere informasjon om Horisont 2020 finner du på Forskningsrådets programsider for Horisont 2020