Kompetansenivå

Våre europeiske partnere ARMA (UK) og EARMA (Europa) har utviklet tilbud på dette feltet på tre ulike nivå: 1 nybegynnere-introduksjon, 2 viderekomne, og 3 forskningsadministrative ledere. Se: ARMA: Professional Development Framework eller EARMA Academy.

Innen forskningsadministrasjon kan vi snakke om tre kompetansetrinn; forskningsrådgiver nivå 1, forskningsrådgiver nivå 2 og forskningsadministrativ leder.

Tre kompetansetrinn i Forskningsadministrasjon.

I norsk sammenheng kan vi også snakke om tre kompetansetrinn. Vi kan foreløpig betegne disse: Forskningsrådgiver nivå 1 (FR 1), Forskningsrådgiver nivå 2 (FR2) og Forskningsadministrativ leder (FL). Sett i sammenheng skaper dette en karrierevei innen forskningsadministrasjon:

(NB: Definisjoner, betegnelser og beskrivelser er under utforming.)

FR 1: Forskningsrådgiver, nivå 1. Betegner støttepersonale med 1-2 års erfaring som forskningsrådegiver knyttet til eksterne forskningsprosjekter. Skal kunne gi forskere bistand og grunnleggende støtte til søknadsutforming. Veiledning gis gjerne ved hjelp av av info om rutiner, maler og sjekklister. Økonomioppfølging i hele prosjektsyklusen; utarbeidelse av budsjetter via søknader til drift, rapportering og evaluering.

Kjernekompetanse:

 • Grunnleggende bistand til forskere ved utforming av søknader og drift av eksternt finansierte prosjekter.
 • Veiledning ved hjelp av av rutiner, maler og sjekklister
 • Grunnleggende rådgivning ved budsjettering og økonomiforvaltning av forskningsprosjekter
 • Grunnleggende kunnskap om nasjonale og europeiske finansieringskilder
 • Kjønn/mangfold

Spesialiseringsretninger (eksempler):

 • Juridisk støtte, arbeid med kontrakter, statsstøtteregelverk
 • Nasjonale finansieringskilder
 • Videreuivikling økonomistøtte; drift, rapportering, revisjon

FR 2: Forskningsrådgiver, nivå 2. Betegner forskerstøttepersonale med mer enn 2 års erfaring og med bred generell forskningsadministrativ kompetanse, samt med en eller flere spesialområder. En rådgiver på dette nivået skal kunne drive strategisk rådgivning, praktisk støtte og oppfølging overfor enkeltforskere og forskergrupper i hele prosjektsyklusen, samt drive med utredning, analyse og bistand overfor faglig ledelse på alle nivåer.

Kjernekompetanse:

 • Bidra til å organisere og støtte utvikling av enheters og forskeres forskningsstrategier og prosjektporteføljer
 • Gi forskere god og effektiv bistand i utforming og drift av eksternt finansierte prosjekter
 • Utnytte kunnskap om nasjonal og europeisk forskningslandskap
 • Strategisk arbeid med eksisterende og nye finansieringskilder
 • Gi strategisk og analytisk støtte til forskere, forskergrupper, samt faglig og administrativ ledelse

Spesialiseringsretninger (Eksempler):

 • Juridisk støtte, IPR
 • EU-støtte
 • Bibliometri, statistikk, analyse
 • Rådgivning excellence-satsinger (eks. SFF/SFI)
 • Karriereutvikling vitenskapelig ansatte /HRS4R
 • Innovasjon, Technology Transfer
 • Open Science

FL: Forskningsadministrativ leder: Oppgaver knyttet til ledelse og koordinering av felleskontorer for forskerstøtte eller ulike former for ”Grant office” – sentralt eller ved større enheter. Oppgaver knyttet til forvaltning av fagansvar for forskerstøtte. Strategisk og analytisk støtte til faglig ledelse og samarbeid

Kjernekompetanse:

 • Organisere og koordinere forskningsadministrative tjenester av høy kvalitet
 • Støtte opp om og bidra til politisk og strategisk arbeid overfor eksterne finansieringskilder
 • Bidra til institusjonens forskningsstrategiske arbeid
 • Lederkompetanse. Ledelse av forskningsadministrativ enhet
 • Ivareta og videreutvikle det forskningsadministrative fagområde

Spesialiseringsretninger (eksempler):

 • Ledelse EU-støtte
 • Rekruttering og karriereutvikling vitenskapelig ansatte /HRS4R
 • Kompetanse- og karriereutvikling Forskningsadministrasjon
 • Innovasjon, Technology Transfer