Rammeverket

Rammeverk for kompetanseutvikling

Rammeverket tar utgangspunkt i tre kompetansenivåer, sett i sammenheng med livsløpet til eksterne prosjekter:

  • Kompetansenivåer; Forskningsrådgiver nivå 1, Forskningsrådgiver nivå 2 og Forskningsadministrativ ledelse.
  • Prosjektfaser: Identifisere muligheter og Mobilitet, Søknadsfase og Prosjektfase. 

Norges Forskningsråd har aktivt trappet opp sin kursvirksomhet innenfor det eksisterende rammeverket i Kompetanseutviklingsprogrammet. Oversikten over aktuelle kurs finnes her. Ytterligere kompetansetiltak og kurs vil utvikles og etableres fortløpende.

En detaljert oversikt over temaer/kurs innenfor rammeverket finnes her:

Forskningsadministrativ ledelse

Forskningsrådgiver nivå 2 

Forskningsrådgiver nivå 1

(Trykk på bildet for å forstørre)

  • Hva er Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk?

Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk inneholder en rekke overordnede temaer som dekker kompetanseutviklingsbehov i alle faser av eksternt finansierte forskningsprosjekt for forskningsadministratorer eller andre som jobber i støttefunksjoner knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter. Temaene i rammeverket danner utgangspunkt for kompetansetiltak som vil utvikles og igangsettes.

Innholdet i rammeverket vil hovedsakelig skille mellom såkalte hard skills; herunder fokus på tekniske og praktiske kompetansetiltak og kurs rettet mot EU og Horisont 2020 og soft skills med fokus på utvikling av basiskunnskap, rolleforståelse og generell profesjonalisering av støttefunksjonen.

  • Hvordan bruke Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk?

Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk skal bidra til tilrettelegging for et felles og helhetlig kompetanseløft av de forskningsadministrative støttefunksjoner på tvers av forskningsinstitusjoner.

I henhold til Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede mål skal Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk legge til rette for langsiktige kompetanseutviklingsmuligheter, både på individ- og organisasjonsnivå. Det betyr at du eller din organisasjon skal kunne bruke rammeverket som en veiledning for å kontinuerlig kunne dekke dine/organisasjonens kompetansebehov.

Gjennom rammeverket ønsker også Forskningsrådet og NARMA i samarbeid med forskningsinstitusjonene å bidra til profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon. Dette vil gjøres gjennom den formelle kunnskapen og kompetanse som tilbys gjennom aktuelle kompetansetiltak og gjennom tilrettelegging for erfaringsdeling og nettverksmuligheter blant forskningsadministratorer.

Deler av innholdet i rammeverket er allerede tilgjengelig som kurs hos Forskningsrådet , mens andre deler av innholdet vil utvikles fortløpende.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om Kompetansesprogrammet.