Horisont Europa og Horisont 2020 kurs

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Norges Forskningsråd tilbyr en rekke kurs som skal bidra til kompetanseutvikling i EUs rammeprogram for norske miljøer. Du finner flere kurs som tar for seg både reglene for H2020 som pågår og for det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.

Kursene ved Forskningsrådet tar utgangspunkt i Rammeverket for kompetanseutvikling, som gir deg en oversikt over hvilket kompetansenivå og i hvilken prosjektfase kursene kan ses i sammenheng med.

Kursene som tilbys gjennom Forskningsrådet er gratis.


Oversikt over tilgjengelige kurs ved Forskningsrådet finner du her