Kompetanseportal

Foto: Colourbox.com

NARMA tilbyr et kompetanseprogram som skal bidra til kompetanseutvikling innen forskningsadminstrasjon.

Kompetanseprogrammet har sitt utgangspunkt i et samarbeid om kompetanseutvikling mellom NARMA og Forskningsrådet. I tillegg bidrar representanter fra ulike UH-institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), OsloMet og Universitetet i Agder i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Programmet startet som et pilotsamarbeid mellom Norges Forskningsråd og NARMA. Du kan lese mer om bakgrunnen og utviklingen av programmet under “Kompetanseutvikling – oversikt”.

Kompetanseprogrammet er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Forskningsrådet for 2021-2022: Kompetanseprogrammet i NARMA får støtte fra Forskningsrådet, artikkel juli 2021

Oversikt over NARMAs kompetanseprogram

Kompetanseprogrammet retter seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Kompetanseprogrammet består av to kurs og et lederseminar:

Kompetanseprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på tekniske og overførbare ferdigheter i forskningsadministrasjon.

Navnet på programmet er forenklet fra “Kompetanseutviklngsprogram” til “Kompetanseprogram”.