Lederseminar

Lederseminar for forskningsadministrative ledere

NARMAs Kompetanseprogram arrangerer seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.  

Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Lederseminaret arrangeres som et lunsj-til-lunsj arrangement årlig. Lederseminaret var i 2020 i Stavanger og i 2019 i Trondheim. Seminaret for 2021 utgikk pga. koronapandemien.

Vi planlegger nå for nytt lederseminar i 2022, følg med på nettsidene våre og i nyhetsbrevet!

NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon har fått to-årig støtte av Forskningsrådet gjennom ordningen PES- rammebevilgning for 2021 – 2022..