Kompetanseutviklingsprogram – Innføringskurs

Kompetanseutviklingsprogram – Innføring

Kurset Innføring retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

Kurset passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede læringsmål er å bidra til en bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon og til profesjonalisering gjennom teori og erfaringsdeling, foto: NARMA, Kompetanseprogram 2018/19.

 

Hva lærer du?

NARMAs Kompetanseprogram skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Du vil lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan utlysninger blir til, og hva de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte prosjekter er. En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner i ditt forskningsadministrative arbeid.

NARMAs Kompetanseutviklingsprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Dette er en viktig del av kurset og det forutsettes aktiv deltakelse på kurset.

Les mer om NARMAs Kompetanseprogram her

Les artikkelen fra det første innføringskurset i 2018/19

Er du interessert i å delta på kommende innføringskurs, anbefaler vi deg å melde deg på NARMA sitt nyhetsbrev som også publiserer når det kommer nye kurs i kompetanseutviklingsprogrammet. NARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjon har fått to-årig støtte av Forskningsrådet gjennom ordningen PES- rammebevilgning fra 2021.


Tidligere kurs

Innføringskurset for 2020 bestod av en todagers samling i Kristiansand i februar, og andre samling digitalt i oktober. Under finner du informasjon fra kurset.

Kursplan, innhold Kompetanseutviklingsprogrammet – Innføring_2020
Målgruppe Kurset passer for deg med liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon. Kurset retter seg mot deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.

Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

Tid og sted for samlinger 12. – 13. Feb. 2020 (Kristiansand)
27. – 30. oktober 2020 (digitalt)
 Antall plasser  20 plasser på kurset
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenteres ved registrering av søknad:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde innen ekstern finansiering i nåværende stilling gjennom innsendt CV)
  • Motivasjonsbrev, maks 250 ord (Søker skal sende inn et motivasjonsbrev for deltakelse på kurset, maks 250 ord)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere på kurset skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

NB! Dokumentasjonen skal sendes samlet etter registreringen av din søknad , merk emnefelt med NARMA Kompetanseprogram

Bidragsytere NARMA -UHR
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
OsloMet – Storbyuniversitetet
Forskningsrådet
Med flere
Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske eller det faglige innholdet til Kompetanseprogrammet, ta gjerne kontakt med fagteamet for Kompetanseprogrammet eller NARMAs sekretariat.