Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseutviklingsprogram

NARMA tilbyr ulike kurs i et kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til og tilrettelegge for kompetanseutvikling av forskningsadministrasjon. Aktuell informasjon om tilbudet vårt finner du på første side i menyvalget Kompetanseutvikling.

Kompetanseutviklingsprogrammet har sitt utgangspunkt i et samarbeid om kompetanseutvikling mellom NARMA og Forskningsrådet. I tillegg bidrar representanter fra ulike UH- institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), OsloMet og Universitetet i Agder i utviklingen og gjennomføringen av programmet.

Om Kompetanseutviklingsprogrammet

Kompetanseutviklingsprogrammet retter seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Kompetanseutviklingsprogrammet består av to kurs og et lederseminar:

Kompetanseutviklingsprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på tekniske og overførbare ferdigheter i forskningsadministrasjon.

Målgruppe

Målgruppen er personer som arbeider med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt ved forskningsinstitusjoner, herunder forskningsadministratorer/forskningsrådgivere/forskningskonsulenter/EU-rådgivere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter.

Se egen målgruppe for lederseminaret.

Mål og læringsutbytte

Etableringen av et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal bidra til at det tilrettelegges for et felles og helhetlig kompetanseløft av de forskningsadministrative støttefunksjoner på tvers av forskningsinstitusjoner som gir muligheter for å kunne legge til rette for langsiktige kompetanseutviklingsmuligheter.

Kompetanseutviklingsprogrammet skal bidra til:

  • En bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon både som en støttefunksjon og som en integrert del av et team i eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egne institusjoner og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonalisering gjennom formell kunnskap som tilbys i kursene og gjennom erfaringsdeling (best-practice) og nettverksmuligheter mellom kursdeltakerne
  • Økt fokus på organisasjonslæring ved at den kunnskapen og kompetansen den enkelte tilegner seg bevisst bringes inn og anvendes i egen organisasjon

Kompetanseutviklingsprogrammet er en del av satsingen The Path to EU Excellence som har som overordnet mål å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner.

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet vil ta utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på technical skills og soft- skills i forskningsadministrasjon.

Undervisning og innhold

Læringsformer og læringsressurser i Kompetanseutviklingsprogrammet vil bestå av pensum/bakgrunnslitteratur, forelesninger, best – practice og casebasert erfaringsdeling og gruppearbeid.

  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring
  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående.
  • Lederseminar for forskningsadministrative ledere

 

Erfaringer fra kurspilotene finner du her:

Kompetanseutviklingsprogram – fra læring og erfaringsdeling til praksis