Stikkord: OsloMet

Stikkordarkiv: OsloMet

OsloMet har lyst ut to stillinger innen forskningsadministrasjon

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering og personvern, og en fast 100% stilling som rådgiver /seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon/ph.d.-administrasjon.

Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

  • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området eksternfinansiering
  • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
  • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter, samt ved drift av pågående prosjekter
  • gi råd og ivareta internkontroll av forskningsprosjekter som faller inn under helseforskningsloven og /eller behandler personvernopplysninger
  • være fakultetets personvernkontakt og delta i OsloMets nettverk for personvernkontakter
  • gi råd vedrørende databehandling i forskningsprosjekter

Søknadsfrist: 16. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen se her. 

Les videre