Stikkord: Høgskolen i Innlandet

Stikkordarkiv: Høgskolen i Innlandet

INN – Høgskolen i Innlandet søker Forskningsdirektør

 

Forskningsdirektøren samarbeider tett med faglig og administrativ ledelse og rapporterer til prorektor forskning. Forskningsdirektør har det gjennomgående fagansvaret for det forskningsadministrative arbeidet i institusjonen som helhet samt budsjett- og personansvar for medarbeidere i egen avdeling. Forskningsdirektøren skal være offensiv og nytenkende i dialog med fagmiljø, samarbeids-institusjoner, offentlige instanser og finansieringskilder.

Ansvar og oppgaver

 • Lede og videreutvikle den forskningsadministrative linjen i organisasjonen, herunder videreutvikle rutiner, prosesser og systemer for det administrative arbeidet knyttet eksternt finansierte prosjekter.
 • Utvikle de forskningsadministrative støttetjenestene for forskning, FoU/KU og ph.d-programmene.
 • Tilrettelegge, koordinere og følge opp høgskolens FoU-virksomhet, og rapportering av høgskolens aktivitet innen området
 • Lede, motivere og tilrettelegge for medarbeidernes autonomi og gi støtte til medarbeiderne i deres måloppnåelse.
 • Bidra til utvikling av høgskolens overordnede FoU-strategi
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til forskningsfinansierende organer og forskernettverk i inn og utland
 • Bidra til å utvikle bibliotekets rolle med særlig henblikk på god FoU-støtte
 • Ivareta sekretærfunksjon for høgskolens sentrale FoU-utvalg.
 • Ivareta kontakten mot NARMA og liknende administrativt nettverk.

Kompetanse, erfaring og lederegenskaper

 • Høyere akademisk utdanning på minimum masternivå.
 • Det er ønskelig med formell lederkompetanse.
 • Må ha erfaring fra organisering, styring, ledelse ved utdanningsinstitusjoner, herunder erfaring fra personalledelse.
 • Må har erfaring fra forskningsadministrasjon og nasjonalt/internasjonalt akkvisisjonsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra eksternfinansierte prosjekter fra universitet – og høgskolesektoren eller forskningsinstitusjoner, fortrinnsvis som prosjektleder.
 • Det legges videre vekt på erfaring med forskningsfinansiering og/eller utviklingsoppgaver og ledelse i offentlig forvaltning, næringsliv eller fra større FoU-prosjekter.
 • Det er ønskelig med nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Søknadsfrist er 31. mai 2020

Les mer om stillingen og finn søknadsskjema