« Tilbake

Workshop: Introduksjon til datahåndteringsplaner for forskerstøtte

25/10/2018
09:00 - 16:30

NTNU Universitetsbiblioteket og NARMA inviterer til en heldags workshop om datahåndteringsplaner i Trondheim, torsdag 25. oktober 2018.

Formålet med workshopen er å bygge opp grunnleggende kompetanse for forskerstøtte og forskningsadministrasjon (bibliotekarer, forskningsrådgivere, IT, etc.) som skal veilede og hjelpe forskere ved utarbeidelse av datahåndteringsplaner.

Temaer som blir tatt opp er innføring i datahåndtering og hva en datahåndteringsplan (DMP) bør inneholde. Ulike verktøy for å utarbeide en DMP vil bli presentert, i tillegg til eksempler på og erfaring med tjenestetilbud for å hjelpe forskere å utarbeide DMP. Workshopen inkluderer også en praktisk del hvor vi ser på noen ulike eksempler på DMPer og diskuterer hva som kjennetegner en god DMP.

I Kunnskapsdepartementets Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, samt Forskningsrådet policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata stilles det forventninger og krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Forskningsdata skal i så stor grad som mulig deles åpent, og det kreves at alle forskningsprosjekt har en datahåndteringsplan. Forskningsinstitusjonene har fått ansvar for å vurdere og godkjenne prosjektenes DMP, og vil derfor ha behov for kompetanse og kunnskap knyttet til DMP og datahåndtering.

Denne workshopen vil derfor være nyttig for alle som kommer til å jobbe med støtte til datahåndteringsplaner.

Deltakelse på selve workshopen er gratis, men det er bindende påmelding pga plassbegrensning og bestilling av lunsj.

Påmelding: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=269237 innen 10. oktober.

Program
09:00 Velkommen og introduksjon. Datahåndteringsplaner: status, krav og forventninger Ingrid Heggland, NTNU Universitetsbiblioteket

09:20 Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet. Philipp Conzett, UiT Noregs arktiske universitet

10:05 Kaffe

10:20 Kva treng vi for å kunna gje gode støttetenester for planlegging av datahandtering? Philipp Conzett & Randi Østhus, UiT Noregs arktiske universitet

11:20 Forskerstøtte på tvers. Representant fra Universitetsbiblioteket ved UiB

11:40 easyDMP and services for scientific data at UNINETT Sigma2. Francesca Iozzi, UNINETT Sigma2

12:10 Lunsj

13:10  BIRD: DMP og forskningsdata. Charlotte Buus Jensen, NIBIO

13:40  NSD: verktøy for DMP og tjenester for forskningsdata. Ørnulf Risnes og Katrine Utaaker Segadal, NSD

14:10 Kaffe

14:30  DMP support at ETH Zürich. What do researchers need? Malin Ziehmer, ETH Zürich

15:10 Hva kjennetegner en god DMP? Eksempler på DMP med diskusjon og vurdering. Gry Henriksen, NSD; Malin Ziehmer, ETH Zürich.

16:30 Avslutning

Sted: Nova kino (sal 11), Olav Tryggvasons gate 5, Trondheim
Kontaktperson: Ingrid Heggland, NTNU Universitetsbiblioteket.
Epost: ingrid.heggland@ntnu.no Tlf: +47 73 55 08 94

 

Den 26. oktober arrangeres en relatert workshop ved NTNU Trondheim som er åpen for interesserte (begrenset antall plasser). Dette er en oppstartsworkshop for prosjektet «Open Science Toolbox» (et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, UiS og HINN finansiert av Nasjonalbiblioteket):

Open Science and research data management from policies to practice – The role of the University Library in research support.

For mer informasjon: https://www.ntnu.no/ub/prosjekter/ostoolbox

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake