« Tilbake

Norsk deltakelse i Horisont 2020 – hvordan kan vi bli enda bedre?

22/11/2013
00:00 - 00:00

22. november 2013 inviterer UHR, FFA og Norges forskningsråd til forskningspolitisk seminar om EUs nye rammeprogram:
Norsk deltakelse Horisont 2020 – hvordan kan vi bli enda bedre?

Lenke: Info og påmelding på UHR sine nettsider.

Samarbeidsutvalget UHR-FFA inviterer, i samarbeid med Norges forskningsråd, til seminar om hvordan øke norsk deltakelse i Horisont 2020. Formålet med seminaret er å belyse muligheter for mer og bedre norsk deltakelse i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020. Hvordan må vi organisere oss i årene fremover? Hva kan vi lære av hverandre, nasjonalt og internasjonalt?

Det har vært en betydelig økning i den offentlige forskningsinnsats de senere årene. En stor del av denne veksten har gått til internasjonale programmer og konkurransearenaer. Norske forskningsmiljøer vil i årene fremover måtte hente inn en større andel finansiering fra de internasjonale konkurransearenaene. Horisont 2020 vil være den største og viktigste av disse konkurransearenaene for norske forskere.

Det er dokumentert at norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer har hatt god og positiv effekt på norsk forskning. Horisont 2020 vil gi norske forskere nye muligheter, men også nye utfordringer. Forventningene er at det norske engasjementet og deltakelsen skal øke ytterligere og at dette skal føre til både høyere kvalitet og økt økonomisk ”retur” fra den norske investeringen i rammeprogrammet. Regjeringens varslede handlingsplan for Horisont 2020 må ses i lys av dette.

Kan disse utfordringene møtes gjennom økt samhandling mellom aktørene? Hva er status for et slikt samspill, hva er behovene og hvilke hindringer ser vi? Målgruppen er særlig faglig og administrativ ledelse ved UH- og instituttsektoren, samt forskningsansvarlige i relevante departementer og Forskningsrådet.

Seminaret vil ha følgende hoveddeler:
• Hva førte til suksess i FP7? Data og eksempler på aktører som har hatt suksess i 7. rammeprogram
• Betydningen av et støtteapparat. Hvordan arbeidet med EU-finansiert forskning kan organiseres og forskerne støttes
• Offentlig tilrettelegging. Hvordan myndigheter og forskningsråd kan legge til rette for at forskningsinstitusjonene kan lykkes.
• Forskningspolitisk debatt. Med utgangspunkt i ent nytt Storting vil vi dessuten invitere nye og gamle forskningspolitikere til forskningspolitisk debatt seminarets hovedspørsmål.
Påmeldingen åpner i annen halvdel av september 2013. Seminaravgift vil være kr 900,- inkl. lunsj.

Vi ber dere sette av fredag 22. november i kalenderen, og ønsker alle med dette en riktig god sommer!

Mvh,
På vegne av arrangørene,
Gunnar Jordfald, FFA og
Ragnar Lie, UHR

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake