« Tilbake

NARMA Høstkonferanse 2013: Horisont 2020 – privat sektor, finansieringsreglene

21/11/2013
10:00 - 16:00

EU_Horizon2020_180Vi har atter gleden å invitere til høstkonferanse/høstens workshop i NARMA-regi torsdag den 21.11.2013 ved Gardermoen. Vi har i år valgt å se på noen av de spesielle utfordringer som er knyttet til Horisont2020 samt å følge opp arbeidet med innføringen av TDI-modellen.

Høstkonferansen skal foregå dagen før konferansen FFA og UHR arrangerer om et beslektet tema i Oslo (Norsk deltakelse Horisont 2020 – hvordan kan vi bli enda bedre?) Det kan derfor være aktuelt for medlemmene å få med seg begge dager.

Presentasjoner fra NARMA høstkonferanse 2013.

Plenumsprogram (sist oppdatert 14.11.2013):

09:00 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:10 Velkommen. Troels Gyde Jacobsen, leder NARMA arbeidsutvalg og fungerende forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger
10:10 – 11:40 Stijn Delauré, Head of International Funds DOC – Research Coordination Office, KU Leuven:
The role of universities and university staff in supporting Innovation in Horizon 2020Till Christopher Lech, Norges forskningsråd
Innovasjon i Horisont 2020 – hva betyr dette for norske institusjoner?

Jana Weidemann, avdelingsleder Kunnskapsdepartementet:
Hva må til for å lykkes (enda) bedre? Regjeringens EU-strategi

11:40 – 12:00 Benstrekk
12:00 – 13:00 Parallellsesjoner (se nedenfor)
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:30 Parallellsesjoner fortsetter
15:30 – 16:00 Oppsummering. Troels Gyde Jacobsen, leder, NARMA arbeidsutvalg og fungerende forskningsdirektør, Universitetet i Stavanger

Program for parallellsesjoner (sist oppdatert 14.11.2013)

Parallellsesjon TDI: Horisont 2020 – Endringer i finansieringsreglene.
Hva betyr det og hvordan kan vi hjelpe hverandre? Statusoppdatering for TDI- prosessen og implikasjoner for økonomihåndtering i eksternt finansierte prosjekter. Er vi klare? Hvordan blir modellen for leiested?

12:00 – 12:30 Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd:
TDI-modellen – hvor står Forskningsrådet? Forventninger, begrensninger og maler?
12:30 – 13:00 Marit Øien Kristoffersen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd
Finansieringsreglene i Horisont 2020
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 14:30 Lise T. Sagdahl, seniorrådgiver, NTNU:
Leiestedsmodellen – kort presentasjon av rammeverket
14:30 – 15:00 Case-presentasjon – UiB
Hvordan håndtere leiestedsmodellen i praksis?
UiB Økonomiavdelingen: Kari Eidsheim, seniorrådgiver og/eller Anita Vigstad, rådgiver
15:00 – 15:30 Spørsmål fra salen til Leiestedsgruppe og Forskningsråd
Spørsmål fra salen/innspill fra NARMA-Forum Ledes av Lise T. Sagdahl
Parallellsesjon Innovasjon: Horisont 2020 – Større vekt på innovasjon og samspill med privat sektor.
Hva betyr det for utvikling av søknader og hvordan kan forskningsadministrasjonen bidra?
12:00 – 12:30 Inger Nordgard, avdelingsdirektør, Avdeling for Forskningsrådets regionkontorer
Forskningsrådets regionale mobilisering til Horisont 2020
12:30 – 13:00 Arvid Landaas, Enterprise Europe Network
Hvordan kan Enterprise Europe Network være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020?
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 14:25 Kristian Martinsen, sjefforsker, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og professor, Høgskolen i Gjøvik
Synspunkt fra aktiv bedrift på EU-innovasjonsområdet – å være prosjektleder i samarbeidet med bedrifter
14:25 – 14:50 Lars E. Onsøyen, forskningsrådgiver, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020?
14:50 – 15:30 Diskusjon, spørsmål, oppfølging

Mvh
NARMA arbeidsutvalg ved leder Troels Jacobsen og nestleder Vibeke Moe


Praktiske detaljer

 • Sted:Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen. Dette er i gangavstand fra flyterminalen.
 • Dato/tid: torsdag 21.11.2013, kl 10-16. Det skal være mulig å delta fra alle kanter av landet uten overnatting.
 • Overnatting: De som trenger overnatting må ordne dette selv.
 • Seminaravgift. NARMAs arrangement må være selvfinansiert og seminaravgiften skal dekke møterom, lunsj, forfriskninger, innledere, etc.
  • Andre deltagere og registrering etter 06.nov.: seminaravgift kr 1.800. (Ansatte på institutsjoner som ikke er NARMA/UHR-medlemmer og påmeldinger etter 06.11.)
  • (Betalingsinformasjon for påmeldte tom 03.11 er sendt ut, neste utsending blir så snart vi har kapasitet.)
 • Påmelding: Merk høyere seminaravgift for påmeldinger etter 06.11.2013 – bruk skjemaet nedenfor.
 • Avmelding: Seminaravgift refunderes ikke for avmeldinger etter 13.11.2013.
 • Per 19.nov: Deltagerlisten er nå klargjort; vi kan likevel fortsatt ta i mot noen få påmeldinger.

Det er ikke mulig å melde seg på dette arrangementet nå.

« Tilbake