« Tilbake

NARMA Årsmøte 2014: Innkalling

01/04/2014
17:00 - 18:00

narma_aarsmote_2014Det kalles med dette inn til Årsmøte i NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon.

Dato 01.april 2014 – kl 17:00 – 18:00 – Clarion Hotel Royal Christiania

Lenke til saksliste.

Alle UHR sine medlemsinstitusjoner pluss Forskningsrådet er medlemmer av NARMA og hver institusjon har én stemme på årsmøtet.

Hver institusjon må derfor oppnevne en representant til Årsmøtet. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner. Melding kan sendes enten per epost: post (på) narma.no eller som papirdokument. Merk at sekretariatet vil være i Oslo årsmøtedagen.

NARMAs Arbeidsutvalg forbereder sakslisten og tar imot forslag til saker som skal behandles. Valg til AU avholdes hver andre år, i 2014 skal Årsmøtet oppnevne valgkomité for kommende valg i 2015.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er: 10.mars 2014.

 

NARMAs Mandat og retningslinjer sier følgende om Årsmøtet:

§ 3.1 Årsmøte
Det innkalles til årsmøte for alle medlemmene én gang i året, normalt i tilknytning til vårkonferanse i april.
Innkalling og sakliste sendes ut to uker før møtet. Innkalling skjer elektronisk og kunngjøres også på UHRs og NARMAs nettsider.

Årsmøtet behandler:

  • beretning fra arbeidsutvalget om aktiviteter og resultater fra det foregående år, herunder økonomisk oversikt,
  • plan for arbeidet i det kommende år, inklusive budsjett,
  • valg av leder og nestleder for nettverket, samt representanter til AU,
  • innkomne forslag.

Ved evt. stemmegivning har hver medlemsinstitusjon én stemme. Observatører og andre deltakere har talerett, men ikke stemmerett.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake