« Tilbake

Ledig stilling: UiS søker rådgiver innen datahåndtering/ forskningsadministrasjon

10/10/2021
00:00 - 00:00

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor datahåndtering/forskningsadministrasjon ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Stillingen er tilknyttet, og eksternt finansiert med midler til Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Forskningssenteret SpedAims er nyopprettet og er finansiert av Norges Forskningsråd, i første omgang for en femårsperiode. Senteret er underlagt Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har fire partnerorganisasjoner; Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Nord Universitetet og Universitetet i Bergen. Hovedformålet til senteret er å utvikle kvaliteten på forskning om spesialpedagogikk og inkludering, og å formidle forskning av høy kvalitet til praksisfeltet, brukerorganisasjoner, beslutningstakere og allmenheten. SpedAims har høye ambisjoner både når det gjelder forskning og formidling.

Lesesenteret vil ha et særlig ansvar for gjennomføring av en longitudinell studie samt en RCT. Den som ansettes vil ha et hovedansvar for å ivareta og forvalte innsamlede data i prosjektet, i tett samarbeid med forskningssenterets ledelse.  Kontorsjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Hovedoppgaver

  • håndtere, vedlikeholde og kvalitetssikre komplekse datasett
  • ivareta datakuratoroppdrag (datamanager), spesielt i forbindelse med prosjekter innen tjenester for sensitive data (TSD)
  • håndtere ulike dataverktøy, Excel, SurveyXact/Nettskjema, TSD, SPSS, Python eller annen statistisk programvare mm.
  • planlegge og gjennomføre datainnsamlinger, og ha ansvar for de administrative oppgavene en datainnsamling innebærer
  • bistå arbeid med kontrakter, samtykkehåndtering, rapportering, rekruttering og opplæring av forskningsassistenter mm.
  • utarbeide og ivareta rutiner og protokoller for datahåndtering i samarbeid med senterets ledelse
  • besvare og følge opp problemstillinger knyttet til personvernsikkerhet og GDPR
  • ivareta andre forskningsadministrative oppgaver i forskningssenteret, i samarbeid med kontorsjef, og senterets deltakere

 

Les mer og søk stillingen innen 10 oktober 2021 her!

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake