« Tilbake

Ledig stilling som seniorrådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiA

03/09/2021 - 21/09/2021
00:00 - 23:59

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det en ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påberegnes.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sentral i å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bl.a. ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, IPR, personvern og forskerutdanning.

Avdelingen har i tillegg ansvar for UiAs innovasjonssatsing hvor målet er å akselerere innovasjon blant ansatte, samt CoLAB som er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og nytenkning. Universitetsbiblioteket tilligger også Forsknings- og innovasjonsavdelingen og vi er til sammen 50 kollegaer.

Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA og med offentlig og private regionale aktører.

Seniorrådgiveren skal i hovedsak bidra til utvikling av søknader om EU- finansiering og EU-finansierte forskningsprosjekter, og inngår i avdelingens EU team. Den som tilsettes vil bidra   i oppfølging av ulike prosjekter og prosesser av forskningspolitisk relevans for UiA, og vil samarbeide tett med både administrativt og vitenskapelig tilsatte ved UiA. Den som blir ansatt rapporterer til forsknings- og innovasjonsdirektøren.

Les mer om stillingen og hvordan du søker her.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake