« Tilbake

Ledig stilling som forskningsrådgiver ved Høgskolen på Vestlandet

25/06/2021 - 10/08/2021
00:00 - 23:59

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for helse- og sosialvitskap, er det ledig fast stilling som forskningsrådgiver.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

–  Forskningsadministrativ støtte til ledelsen ved fakultetet. Administrativ støtte ved gjennomføring av prosesser og tiltak initiert av ledelsen som f.eks. tildeling av FoU-tid og kompetansehevingstiltak.

–  Sekretær for FoU- utvalget

–  Forskningsstøttearbeid ved fakultetet;

  • Identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsutlysninger i samarbeid med Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon
  • Bistå forskningsgrupper i langsiktig planlegging av søknadsprosesser, motivere til og gi råd om søknader om forskningsfinansiering
  • Bistå i planlegging og gjennomføring av kompetansegivende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse og budsjettering
  • Ha oversikt over fakultetet sine internasjonale samarbeidsavtaler for å bistå fagansatte i internasjonaliserings-arbeidet

–  Saksforberedelse og oppfølging, strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utrednings- og analyseoppgaver knyttet til ansvarsområdet

–  Saksbehandling av forskningsetiske saker på institutt- og fakultetsnivå

–  Bistå fakultetet i forskningsrelaterte arrangement

Forskningsrådgiveren skal ha tett samarbeid med fakultetets prodekan for forskning og andre ansatte tilknyttet FoU- arbeid ved fakultetsadministrasjonen. I tillegg skal rådgiveren samarbeide med forskningsrådgiverne ved de andre fakultetene og i Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon.

Søknadsfrist er 10. august 2021.

Les mer om stillingen og søk her.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake