« Tilbake

Ledig stilling: rådgiver Forskningsadministrasjonen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

16/02/2021 - 14/03/2021
00:00 - 23:59

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha det administrative hovedansvaret for hele ph.d.-utdanningen ved AHO, sammen med resten av forskningsadministrasjonen. Det innebærer ansvar for prosessene rundt tilsetning/opptak av stipendiater, progresjonsoppfølgning, saksbehandling og ansvar for prosessene rundt avslutning og arrangering av disputaser.

Stillingen medfører et hovedansvar for å forberede saker relatert til ph.d.-programmet til AHOs Forskningsutvalg (FU) og følge opp vedtak fattet i FU i organisasjonen. Stillingen vil også få en nøkkelrolle i å representere AHO i nasjonale forum for doktorgradsutdanning.

AHO har de siste årene hatt et økende fokus på kvalitetssikring og kompetanseutvikling rundt ph.d.-programmet og denne stillingen vil få et viktig ansvar i å videreutvikle dette i tett samarbeid med faglig ledelse. I dette inngår et koordinerende ansvar for oppfølging av hver enkelt stipendiat, sekretærrollen i AHOs programutvalg for ph.d.-programmet og ansvar for årlige rapporteringer til AHOs ledelse om kvaliteten i doktorgradsprogrammet. AHO har også vedtatt en egen handlingsplan for ph.d.-programmet som skal sørge for økt kvalitet gjennom hele programmet fra opptak til avslutning, og denne stillingen vil få et ansvar med å følge opp dette sammen med faglig ledelse av programmet.

I tillegg til å samarbeide tett med andre kollegaer i forskningsadministrasjonen vil stillingen innebære et tett samarbeid med faglig leder av ph.d.-programmet for å forberede og videreutvikle studieplaner, årsplaner, handlingsplaner og strategier, i tillegg til å følge opp ulike saker på daglig basis.

 

For den rette kandidaten kan en eller flere av følgende arbeidsoppgaver også inngå i stillingen. Oppgi gjerne i søknaden om en eller flere av disse er interessante å ta på seg.

 • Sekretariatsfunksjon i AHOs forskningsutvalg.
 • Rådgivning i AHOs arbeid med forskningsetikk og personvern i forskning, da spesielt i samarbeid med Forskningsutvalget, NSD og AHOs personvernombud.
 • Ved behov, bistå i enhetens støtte til forskningsprosjekter med særskilt fokus på avtaler der stipendiater og post-doc stillinger inngår.

 

AHO gjennomgår fortiden en endring i organiseringen for den faglige delen av skolen. Dette arbeidet kan også føre til endringer i den administrative organiseringen og det må derfor påregnes at det kan komme endringer som påvirker arbeidsoppgavene i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har erfaring innenfor UH-sektoren og fortrinnsvis jobbet med doktorgradsrelaterte arbeidsoppgaver tidligere. Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med doktorgradsrelevante arbeidsoppgaver fra UH-sektoren, hvor erfaringer fra spesielt studieadministrasjon men også FoU-arbeid er ønskelig. Erfaring fra fag-/administrative oppgaver kan kompensere for erfaring fra UH sektoren.
 • God kjennskap til forskningssystemet i Norge og gjerne EU.
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • God organisasjonsforståelse og systemkompetanse.
 • Erfaring med Felles studentsystem (FS) og arkivsystemet P360 er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø i flotte lokaler ved Akerselva

Les hele utlysning og søk her.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake