« Tilbake

Ledig stilling – Rådgiver forskningsadministrasjon

10/11/2022 - 12/11/2022
00:00 - 00:00

En fast stilling som rådgiver (100 %) i Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering er ledig omgående.

Avdelingen skal bidra med internasjonaliserings- og forskningsstøtte til de faglige enhetene som er organisert i schools ved Høyskolen Kristiania. Vi samarbeider tett med ledelsen og fagstab ved schools og ulike administrative enheter for å bidra til at Høyskolen Kristiania oppnår sine ambisjoner om å bli et arbeidslivsuniversitet innen 2030 og tilbyr en internasjonal utdanning til studentene.

Rådgiveren skal ivareta sekretariatsfunksjoner internt i Høyskolen Kristiania og eksternt for Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), som er en del av Universitets- og høgskolerådet. Det siste er basert på en treårig avtale som varer til juni 2025. NARMAs arbeidsutvalg har som hovedoppgave å ivareta og koordinere arbeidet med å utvikle og profesjonalisere ledelses- og forvaltningsoppgaver innen forskningsadministrasjon. Det er etablert et kompetanseprogram og organiseres en årlig konferanse. I denne sammenhengen rapporterer stillingen til hhv leder for NARMA og for NARMAs kompetanseprogram. I tillegg kommer sekretariatsfunksjoner internt, bl.a. for Forskningsetisk utvalg og for ulike møteplasser for forskning. Også funksjonen som superbruker for CRIStin inngår i stillingen i samarbeid med biblioteket, som inkluderer bl.a. godkjenning og rapportering av vitenskapelige publikasjoner i det nasjonale rapporteringssystemet.

 

Arbeidsoppgaver

  • Sekretariat for NARMAs arbeidsutvalg (saksforberedelse, møteplanlegging og -gjennomføring, referat, nettsider og annen kommunikasjon, årsrapportering, budsjettoppfølging; planlegging og gjennomføring av den nasjonale årskonferansen)
  • Sekretariat for NARMAs kompetanseprogram (planlegge og gjennomføre kurs/ seminar, følge opp budsjett, reiseregninger og fakturering, årsrapportering)
  • Sekretariat for Kristianias forskningsetiske utvalg
  • Organisering av faglige møteplasser for forskning i Kristiania
  • CRIStin superbruker (godkjenning og rapportering av vitenskapelige artikler; innmelding av organisatoriske endringer; veiledning av fagansatte)
  • Koordinering av forskningsadministrative/-strategiske oppgaver
  • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Les mer og søk her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=277751505

 

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake