« Tilbake

Ledig stilling: EU-rådgiver (Pre-grant) hos Folkehelseinstituttet

24/05/2022 - 27/05/2022
00:00 - 00:00

Folkehelseinstituttet søker en rådgiver til Avdeling for forskningsadministrativ støtte (FAS) ved Folkehelseinstituttet.
Avdelingen yter administrativ støtte til forskningsprosjekter på instituttet. Avdelingen skal støtte opp om instituttets satsing om å øke tildelinger av forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, samt bidra til god økonomistyring og effektiv administrativ koordinering av instituttets forskningsprosjekter.
Avdelingen jobber kontinuerlig med å profesjonalisere og utvikle fagfeltet forskningsadministrasjon. Instituttet har høy søknadsaktivitet og vi har derfor behov for å ytterligere styrke vårt rådgivende team som jobber med søknadsstøtte. 

Arbeidsoppgaver

  • Direkte bistand i utforming av forskningssøknader om ekstern finansiering, spesielt til EU.
  • Systematisere og tilrettelegge for god informasjonsflyt med eksterne samarbeidspartnere i søknadsprosesser.
  • Rådgivning og støtte til forskere og forskergrupper innenfor planlegging, koordinering, kvalitetssikring og oppfølging av søknader om ekstern forskningsfinansiering.
  • Ha oversikt over finansieringsinstanser som Forskningsrådet, EU eller andre.
  • Bistand i GAP fasen for innvilgede EU-prosjekter.
  • Bistå i prosessdesign for interne prosesser knyttet til eksternfinansiert forskning.
  • Samarbeid med andre avdelinger ved instituttet, inklusiv økonomiavdeling, juridisk avdeling, kommunikasjonsavdelingen og HR.
  • Bidra i utvikling av fagfeltet forskningsadministrasjon ved instituttet,
  • Støtte opp om avdelingens arbeid og være en god ambassadør for FAS-avdelingen.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Les mer her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=257347988

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake