SIG: Forskningsevaluering – Research Evaluation

NARMAs Spesialinteressegruppe for forskningsevaluering følger utviklingen i bruk og administrasjon av bibliometriske data og verktøy i Norge og internasjonalt.

 | NATURE | VOL 520 | 23 APRIL 2015

Copyright © 2015, Nature Publishing Group

SIG ansvarlig: Tanja Strøm

Forum på LinkedIn

  • Det å identifisere nøkkelytelsesparametere for aktive forskere har alltid vært problematisk. Evaluering og sammenligning av forskere som arbeider i et gitt felt har blitt en nødvendighet siden disse konkurrerende forskerne kjemper om de samme begrensede ressursene, forfremmelsene, priser eller stipender. Uansett hvilken metode vi velger for å vurdere verdien av en forskers individuelle forskningsbidrag bør det være enkelt, rettferdig og gjennomsiktig.
  • Bibliometri handler om publikasjoner og deres siteringer. Fagfeltet dukket opp fra informasjonsteknologi og nå refererer det vanligvis til de metodene som brukes for å studere og indeksere tekster og informasjon.
  • Bibliometri og publiseringsanalyse er omstridte verktøy for å måle forskerkvalitet.
  • We believe no single metric tells the whole story — you need a basket of metrics to make informed decisions.

Rapport fra workshop: Bibliometri som strategisk verktøy

An introduction to metrics and their use - Turning data into intelligence

NARMAs interessegruppe for bibliometri arrangerte sammen med Elsevier en workshop om bibliometri, Introduction to metrics and their use, 21. april 2016. Her kan du lese om denne.

Nedenfor finner du noen artikler, nettsider og informasjon som kan være av interesse:

Dokumenter

Metric Tide report

Leiden Manifesto

Thomson Reuters White papers

Elsevier White papers

University of Waterloo White paper on bibliometrics

Bibliometri knyttet til H2020-søknader – Presentasjon av Pernille Grønngaard, NARMA vårkonferanse 2016

Verktøy

Siteringer

Journalindicators.com

Google Scholar citations

ScimagoJR.com

Publish or Perish

Incites

SciVal

Altmetrics

Altmetric

Plum Analytics

ImpactStory

Visualiseringsverktøy

VosViewer

Sci2

Pajek

Rankings

THE WR

QS

Shanghai Jiao Tong

CWTS Leiden

Indikatorer

Journal Impact Factors

Annet

Elsevier Metrics Development Program

Responsible Metrics

The Citation Culture Blog