Stikkord: OsloMet

Stikkordarkiv: OsloMet

Ledig stilling: Rådgiver/seniorrådgiver i prosjektøkonomi ved OsloMet

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet er det ledig stilling som prosjektøkonom, som blant annet skal videreutvikle arbeidet med eksternt finansierte prosjekter.

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Ved Seksjon for økonomi i fakultetsadministrasjonen har vi ledig en fast 100% stilling som prosjektøkonom. Stillingen har både eksternfinansiert virksomhet og beregninger til etter- og videreutdanning (livslang læring) som prioriterte arbeids- og ansvarsområder, i tillegg til andre økonomioppgaver.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av 6 medarbeidere. I seksjonen jobber vi med budsjettering, analyser, reiseregninger og andre utlegg, inngående fakturaer, utbetaling av timelønn, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning i fakultetet. I tillegg har seksjonen ansvar for store innkjøp i fakultetet.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.

Arbeidsoppgaver i stillingen:

  • Ansvar for å videreutvikle fakultetets økonomiske arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet. Eksterne midler søker vi blant annet fra Norges forskningsråd og EU
  • Utvikling av virksomhet innen etter- og videreutdanning (livslang læring)
  • Rådgivende og utøvende støtte til prosjektledere og instituttledelse innenfor budsjettering, økonomioppfølging og rapportering.
  • Andre økonomioppgaver som støtter den daglige virksomheten
  • Tverrfaglig samhandling, særlig med Forsknings- og utviklingsseksjonen (FoU) og studieseksjonen

For mer informasjon om stillingskrav og lignende, se her.

Søknadsfrist: 23.04.19