Kompetanseutvikling

  • Om Kompetanseutviklingsprogrammet

I 2016 etablerte Forskningsrådet og NARMA/UHR, samt Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) et felles kompetanseprosjekt med målsetting om å utvikle et helhetlig kompetanseprogram som kan brukes både innen og på tvers av institusjonene. Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i de tre kompetansetrinnene i forskningsadministrasjon.

Prosjektet har fått betegnelsen The Path to EU Excellence og formålet med prosjektet er å samle, koordinere og utvikle kompetansetiltak i regi av aktører ved forskningsinstitusjonene, nasjonale og internasjonale aktører, med den målsetting at et felles Kompetanseutviklingsprogram vil gi en samlet inngang til kurs og kompetansetiltak for alle som jobber i støttefunksjoner knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter ved norske forskningsinstitusjoner.

Fra august 2017 startet arbeidet med å supplere Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk med tilgjengelige kurs og kompetansetiltak ved institusjonene. Hensikten er at kompetansetiltak ved Forskningsrådet og ved institusjonene skal supplere hverandre og gi et best mulig tilbud til alle som hjelper forskere med å søke og forvalte eksternt finansierte prosjekter.

  • Mål for Kompetanseutviklingsprogrammet (trykk for utvidet bilde):

 

I det følgende finner du nærmere informasjon om

Kompetanseutviklingsprogrammets rammeverk (temaer og aktuelle kurs)

Målgruppe for Kompetanseutviklingsprogrammet

Aktører som kan bidra med kurs og/eller kompetansetiltak

 

Prosjektet mottar gjerne innspill og forslag til eksisterende og nye kompetansetiltak. Send mail til prosjektleder for kompetanseprosjektet Nichole E. Silva, tlf. 38 14 13 42  nichole.e.silva@uia.no

Du kan også kontakte Inger Nordgard ved Forskningsrådet eller Ragnar Lie ved UHR ved spørsmål eller kommentarer til prosjektet.

An English summary of the project can be found here

 

Denne siden er under oppdatering