Rammeverket- Forskningsrådgiver nivå 2

Identifisere muligheter og mobilitet

Proaktiv EU- rådgivning
• Systematisk arbeid med eget forskermiljø opp mot H2020 spesielt og andre eksterne finansieringskilder generelt

Søknadsstrategi
• Fremtidige arbeidsprogram
• Kontakt Brussel/NCP
• Analyse av muligheter

Konsortier og partnerskapsbygging
• Nettverksbygging
• Partnerskapsutvikling

Regionalt og nasjonalt virkemiddelapparat
• Identifisere ulike typer satsinger og finansieringskilder
• Forstå variasjon i utlysninger
• Sammenhenger mellom EU-virkemidler og annen ekstern finansiering

Mobilitet
• Arbeid med mobilitet i egen institusjon (forskere/FA)
• Eksterne virkemidler for mobilitet

 

Søknadsfase

ERC Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant
• Evalueringskriterier i ERC
• Utvikling av konkurransedyktig søknad
Kurs- Impact i søknader
• Fokus på Impact (Samfunnspåvirkning) i søknader
• Formidling av forventet effekt av prosjekt

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – Individual Fellowships
• Søknadsskriving til MSCA- IF
• Intervjutrening i søknadsprosessen

Konsortieavtalen
• Innhold i konsortieavtaler for samarbeidsprosjekter i H2020
• Kontraktsmodeller og malerKurs- Prosjektutvikling – nivå 2
• Utvikling av konkurransedyktig H2020 søknad

Søknadsstøtte – nivå 2
• Handlingsplan for søknadsprosess rettet mot H2020
• Kvalitetssikring av søknad, potensielle fallgruver og forstå/svare på utlysning
• Internevaluering av søknadsprosess

Kommunikasjonsarbeid, Dissemination og Exploitation
• Sammenhengen mellom kommunikasjon, Dissemination og Explotation i en prosjektsøknad
• Formidling av forskningsprosjekter, dets resultater og anvendelse av resultater utover prosjektet

Kjønnslikestilling
• Introduksjon til og forståelse av kjønn som tverrgående tema i EU prosjekter

Økonomiske problemstillinger i søknader
• Prosjektøkonomi
• Budsjettering

Juridiske problemstillinger i søknader
• Kontrakter/avtaler
• IPR

 

Prosjektfase

Drift og økonomi i et EU-prosjekt
• Prosjektgjennomføring og teknisk rapportering
• Økonomiledelse og rapportering i H2020

Prosjektstøtte – nivå 2
• Prosjektutvikling- og oppfølging
• Prosjektarbeid og prosjektsyklus
• Prosjektledelse
• Bistand som prosjektstøtte i eksternt finansierte forskningsprosjekter

Prosjektrutiner
• Data Management/Open Access
• Dokumenthåndtering
• Kommunikasjon internt og eksternt
• Kontakt med partnere
• Rapporteringsrutiner

Innovasjon
• Innovasjon som resultat av forskning
• Støtte i aktivt arbeid med Explotation