Rammeverket (kurs) – Forskningsrådgiver nivå 1

 

Identifisere muligheter og mobilitet

Innføringskurs EU prosjekter og Horizont 2020 (3 e-læringskurs)
• Innføring i Horisont 2020-pilaren Fremragende forskning
• Innføring i EU-prosjekter
• Deltakerportalen (Participant Portal)

Utlysninger og finansieringskilder
• Finne passende utlysninger på tvers av ulike finansieringskilder
• Forstå utlysninger fra ulike finansieringskilder
• Forstå sammenhengen mellom EU-virkemidler og annen ekstern finansiering

Forskerstøtte og rollen som forskningsadministrator
• Kontekstforståelse
• Rolleforståelse og kommunikasjon
• Strategisk arbeid som forskningsadministratorInnføringskurs-

Introduksjon til økonomi i UH sektoren og i eksternt finansierte forskningsprosjekter
• Grunnleggende begreper og forståelse; økonomi for ikke- økonomer
• Introduksjon til TDI- modellen og til BOA

 

Søknadsfase

Søknadsstøtte EU nivå 1
• EU- rådgiverens rolle i søknadsprosessen
• Registrering på Participant portal, LEAR, PIC
• Sjekklister/maler/referansedokumenter
• Oppbygging av søknad og oppfølging etter deadlineInnføringskurs

Legal and financial issues in H2020 (e-læring)
• Etablere et konsortium
• Utkast til budsjett
• Rapportering

Søknadsstøtte- Eksternt finansierte forskningsprosjekter
• Registreringer
• Budsjett/økonomi (pre-post)
• Kontrakter/IPR
• Sjekklister/maler

Innføringskurs– Forskningsdata- og etikk
• Forskningsetikk og personvern
• Databehandling og datahåndtering

Veiledning av prosess i søknadsfase
• Veiledning og fasilitering av praktiske hensyn i søknadsprosess
• Konkretisering av aktiviteter, tidslinjer, partnere, praktisk gjennomføring m.m.

 

Prosjektfase

Prosjektutvikling EU, nivå 1
• Innføring i prosjektdrift og krav til prosjektrapportering
• Økonomi-, status- og sluttrapportering

Budsjettering EU- prosjekt, nivå 1
• Budsjettering i prosjektet
• Innføring i ulike kostnadskategorier

Innføringskurs- Prosjektdrift
• Dokumentstruktur
• Økonomirapport
• Milepælsrapport
• Forskningsdata

Prosjektarbeid
• Prosjektstyring
• Prosessarbeid
• Teamarbeid
• Effektivitet og struktur