Rammeverket- Forskningsadministrativ ledelse

 

Identifisere muligheter og mobilitet

Strategioppfølging
• Porteføljeutvikling
• Analyse
• Strategisk utvikling og planlegging

Strategisk kompetanseutvikling
• Kompetanseutvikling av FA
• Utvikling av FA som integrert del av institusjonen
• Opplæring for instituttledelse

Nettverk og eksternt samarbeid
• Lobbying
• Identifisere samarbeidspartnere og muligheter

 

Søknadsfase

Porteføljevurdering
• Ledelsesforankring
• Strategiavklaring
• Økonomistyring
• Kvalitetssikring

 

Prosjektfase

Evaluering
• Prosjektevaluering
• Kunnskapsutvikling
• Håndtering av revisjoner