UiO lyser ut fast stilling som forskningsrådgiver

Seniorrådgiver, fast stilling som forskningsrådgiver

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) ser behovet for å styrke deler av forskningsadministrasjonen og oppretter derfor en fast stilling som forskningsrådgiver.

Arbeidsoppgaver

  • Veilede i spørsmål om eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig knyttet til EUs rammeprogram for forskning og Forskningsrådet.
  • Veilede i spørsmål om forskningsetikk og personvern i forskning, herunder møte i UiOs personvernnettverk
  • Være fakultetets representant i en eller flere ekspertgrupper som samarbeider på tvers i organisasjonen
  • Bistå i fakultetets arbeid med innovasjon og forskningsinfrastruktur
  • Formidle relevant informasjon gjennom fakultetets nettsider
  • Avholde og arrangere kurs, workshops og presentasjoner
  • Bidra til utvikling av fakultetets forskningsadministrative nettverk
  • Noe utrednings- og analysearbeid knyttet til eksternfinansierte prosjekter
  • Det er en forutsetning at den som ansettes oppdaterer seg faglig og bidrar til den faglige utviklingen av feltet

Andre oppgaver som bidrar til seksjonens arbeid kan forekomme ved behov.

Søknadsfrist: 23. oktober 2019

For mer informasjon om utlysningen ser her.