OsloMet har lyst ut stilling som Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV) har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon, med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultetet har som målsetning å øke sin portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra både nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ved fakultetet har vi stor og omfattende forskningsaktivitet innen helsevitenskap og atferdsvitenskap, og fakultetet tilbyr doktorgradsutdanning innen begge fagområdene.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere/forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

  • bidra til å øke kompetansen hos forskere og ledere på området ekstern finansiering
  • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader
  • bistå instituttene og prosjektlederne i kontraktsforhandlinger og oppstartsfasen for nye eksternfinansierte forskningsprosjekter
  • gi råd og veiledning ved drift av pågående forskningsprosjekter
  • veilede og kvalitetssikre registrering av forskningsresultater i Cristin
  • veilede og administrere forskernes registrering av kliniske studier i ClinicalTrials.gov
  • bistå ved oppfølging av fakultetets strategiske satsninger
  • utrednings- og analysearbeid knyttet til forskning og publisering

Øvrige forskningsadministrative oppgaver vil tillegges stillingen.

Søknadsfrist:  6.12.19
Ref:  19/11807

For mer informasjon om utlysningen se her.