BI: Nyetablert Institutt for Data Science søker Administrasjonssjef

Ved Handelshøyskolen BI skal det etableres et nytt institutt innenfor fagområdet Data Science. Det nye instituttet skal være i funksjon fra høsten 2020. Etableringen vil være i tett samarbeid med de andre instituttene ved Handelshøyskolen BI. Det er tilsatt en faglig koordinator for etableringen av instituttet og ny administrasjonssjef vil arbeide tett med koordinator og andre nøkkelpersoner under etableringen av instituttet, herunder prorektor for Forskning og fagressurser. Stillingen rapporterer til instituttleder for samfunnsøkonomi inntil ny instituttleder for data science er plass. 

Instituttets fagområder vil være innen data science, statistikk, informatikk og generell metode.

Under etableringsfasen vil administrasjonssjefen arbeide sammen med øvrige administrasjonssjefer, Forskningsadministrativ avdeling, faglig koordinator, instituttleder og et instituttråd. Dette vil innebære en variasjon i oppgaver, opplæring av ordinære instituttadministrative oppgaver, saksbehandling og planlegging av aktiviteter. Oppbyggingen av det nye instituttet skjer i samarbeid med Simula og en ny administrasjonssjef vil derfor også ha utstrakt kontakt med eksterne aktører i sitt arbeid.

Stillingens ansvar og oppgaver:

  • Overordnet ledelse og drift av instituttets administrative funksjoner, herunder ledelse av eventuell administrativ konsulent etter hvert.
  • Ansvar for administrasjon, koordinering og forvaltning av instituttets forskning- og undervisningsoppgaver
  • Sammenstille og analysere relevant styringsinformasjon
  • Økonomi- og budsjettoppfølging, herunder ressursplanlegging, ressursdisponering og avregning
  • Koordinere og administrere samarbeid med instituttets eksterne partnere
  • Kartlegge og gjennomføre administrative forbedringstiltak ved instituttet
  • Saksforberedelse til styrende organer samt instituttets instituttråd
  • Generell bistand til instituttets medarbeidere
  • Løpende administrative driftsoppgaver, også på tvers av de andre enhetene.

Arbeidssted: Campus Oslo, Nydalen
Kontaktpersoner: Anne E. Hagberg, Leder Forskningsadministrativ avdeling tlf 46 41 06 16, epost: anne.hagberg@bi.no

Søknadsfrist: 20. april 2020

Les mer om stillingen og søk