Velkommen til NARMA Vårkonferanse 2017!

Av Eva Beate Strømsted

Seniorrådgiver ved Universitets- og høgskolerådet, Ragnar Lie, og avtroppende leder i NARMA, Troels Gyde Jacobsen, ønsker alle sammen velkommen. FOTO: Eva Beate Strømsted

NARMAs sjette konferanse har åpnet dørene.

– Interessen i år er rekordhøy, sier Ragnar Lie, seniorrådgiver ved Universitets- og høgskolerådet. 

Over 300 deltakere fra 40 ulike institusjoner i hele Norge har møtt opp til NARMAs årsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm som finner sted tirsdag og onsdag denne uken.

Det var for seks år siden at Universitets- og høgskolerådet ville teste behovet for et nettverk for det som utgjør støtteapparatet for forskere.  

– I de fem foregående konferansene har det vært mellom 200 til 300 deltakere. I år er det nærmere 340 påmeldte og det har vært venteliste. Det som er helt sikkert er at NARMA-konferansen har etablert seg som en årlig møteplass for alle som jobber med forskningsadministrasjon i Norge, sier Lie. 

STOR INTERESSE FOR ÅRETS TEMA

Han tror at den store interessen for årets tema skyldes at de aller fleste institusjoner ruster opp sine støttetjenester til forskerne, som igjen har et stadig større press for å utvikle gode prosjektsøknader til EU, Forskningsrådet og andre.

– Hvorfor falt årets tema på «Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt»?

– Bakgrunnen er blant annet de pågående fusjonene i sektoren hvor myndighetene har sterke og klare forventninger både til høyere kvalitet (på forskning og undervisning) og til administrative effektiviseringsgevinster når institusjoner slår seg sammen. I tillegg til institusjonsledelsen er det mange av de som jobber i administrative stillinger som tar støyten i disse omstillingstider. Da kan det være utfordrende å balansere mellom effektivitet i tjenestene og kvalitet i den faglige produksjonen. God kvalitet i forskningsadministrasjon er ofte arbeidskrevende. 

– Hvor utfordrende er dette området for forskerne? 

– Det er forskerne som er hovedmålgruppen for forskningsadministrasjon. Det overordnede målet vårt er å utvikle en ennå mer profesjonell forskningsadministrativ støtte. Om vi sammenligner med idretten ser vi at de beste utøverne har fått et profesjonelt støtteapparat rundt seg av leger, fysioterapeuter, smørere og andre som legger til rette. Mange forskningsprosjekter er i dag så kompliserte at det er behov for tilsvarende team som støtter forskere og forskergrupper både når de søker midler og skal drifte prosjekter. Her er det mye å lære av de som har kommet lengst med dette.

– Hvilke spørsmål er det aller viktigst å ta opp i løpet disse to dagene? 

– NARMA er mange ting samtidig. Det er en møteplass, et sted å lære – og lære bort. Her skapes nettverk man kommer for å bli oppdatert på noe man allerede interesserer seg for, mens andre kommer for å lære noe helt nytt. Derfor er det vanskelig å peke på ett eller to spørsmål.

Ragnar Lie håper at deltakerne vil sitte igjen med ny kunnskap, gode ideer, inspirasjon til å jobbe videre med å øke sin kompetanse og et utvidet nettverk på tvers av institusjoner og fagfelt.