Trodde fjoråret var toppen

VELKOMMEN: Leder av NARMA Heidi Annette Espedal og Ragnar Lie, som har ansvaret for NARMA i UHR, ønsker alle sammen velkommen til årets konferanse. FOTO: Eva Beate Strømsted

Men den sjuende NARMA-konferansen har slått alle rekorder.

– Dette gjør det artig å holde på med, sier Ragnar Lie, seniorrådgiver ved Universitets- og høgskolerådet (UHR).

394 deltakere fra 50 ulike institusjoner i hele Norge har møtt opp til NARMAs årsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm som finner sted tirsdag og onsdag denne uken.

For syv år siden, da Universitets-og høgskolerådet etablerte støtteapparatet Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, har det vært mellom 200 og 300 deltakere under de første arrangementene.

Men tilstrømmingen de siste to årene har avslørt en positiv utvikling for NARMA. 

– Vi trodde fjoråret var toppen, men når første påmeldingsfrist gikk tidlig ut i januar var vi på god vei mot 400 deltakere, så vi måtte stenge påmeldingen, forteller Lie fornøyd.

Årets tema er «Open Science»

«Open Science», eller «Åpen forskning» på norsk, har etablert seg som et samlebegrep for arbeidet med tilgjengeliggjøring av forskning for samfunnet.

– Det er et «hett» tema i disse dager; både i EU, i forlag, forskningsråd, i fagorganer og ved universitetene, forklarer UHRs seniorrådgiver som har ansvaret for NARMA.

Han mener at det er helt vesentlig at kunnskap deles i takt med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Det gjelder både tilgjengeliggjøring av forskningsresultater, som vitenskapelige publikasjoner, metode, evaluering av resultatene, men også av data og empiri som er samlet inn til forskningsformål.

Lie mener derfor at det er et viktig temavalg for årets konferanse.

– For forskningsadministratorene er det viktig å oppdatere seg om hva som skjer på dette området slik at man kan planlegge, gi råd og bidra til å utvikle gode ordninger ved egne institusjoner.

Et variert program

Arbeidet med programmet startet tidlig i 2017 og sesjonene er formet etter NARMAs relativt faste temaområder, eller Spesialinteressegrupper (SIG-er).

Lie understreker at det likevel er etablert et nytt tema i år som skal belyse karriereutvikling for vitenskapelig ansatte.

– For eksempel, hvordan kan forskningsrådgivere bidra i dialogen med forskerne om karrierevalg?  eksemplifiserer Lie.

I plenumsdelen og i flere av parallellsesjonene vil det bli trukket frem noen overordnede temaer knyttet til Open Science, for eksempel når det gjelder forskningsetikk, Responsible Research and Innovation (RRI), det niende rammeprogrammet for forskning og innovasjon etter Horisont 2020 (FP9), forskerkarrierer og infrastruktur.

– Vi gleder oss veldig til å høre Jean-François Dechamp fra Europakommisjonen om hvordan arbeidet for Open Science vil inngå i det nye 9. rammeprogrammet. EU er kanskje den sterkeste aktøren for Open Science i dag.

Heidi Annette Espedal, leder av NARMA, sier i tillegg at arbeidsutvalget er veldig stolte av å kunne presentere en parallellsesjon om kompetanseutvikling for forskningsadministrasjonen.

– Her har vi stor påmelding og spennende innledere, forteller Espedal.

– Hva slags forhåpninger har dere om årets konferanse?

– Vi håper flest mulig reiser hjem etter konferansen med ny innsikt, nye spørsmål og nye venner. Dessuten håper vi å unngå uvær og annet som kan ødelegge folks reiseplaner og annen logistikk som må til for å gjennomføre et så stort arrangement, avslutter Lie.

Velkommen til NARMA Vårkonferanse 2018!

ÅPNER OPP: NARMA-leder Heidi Annette Espedal åpner opp konferansen. Foto: Eva Beate Strømsted