På gangen møter vi …

Fire deltakere som forteller om sin opplevelse av konferansen.

Rune Sundelin, personal økonomisjef ved IRS-fakultet (UiT)

Rune Sundelin 1_

Rune Sundelin. FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2017? 

– Vi holder på med å organisere forskningsadministrasjonen vår. Vi har en liten arbeidsgruppe så vi tenker at det her er et fint påfyll. Det er første gangen jeg er her, men noen av de andre har vært her tidligere.

– Hva tenker du om årets tema «kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon»? 

– Jeg synes at forskningsetikk er et veldig spennende tema og i går lærte jeg mye om hva som kommer til å kreves av oss i EU-søknadsprosessen.

– Hva slag inntrykk sitter du igjen med etter konferansen så langt? 

– Den er ikke helt over enda, men jeg synes at det er en veldig god konferanse. Det er et godt faglig program på konferansen.

– Hva var det mest interessante? 

– Jeg synes at de parallellsesjonene i går var bra. Også det her med LEAN bra, det med å skape gode forskningsadministrasjoner og ikke bruke ressurser unødvendig. Forskningsadministrasjon som felt har vokst veldig de siste årene og det er viktig at vi bruker ressursene riktig. Det blir viktigere og viktigere hvis vi skal vinne konkurransene, få forskningsmidler og i hvert fall hvis vi skal vinne midler i EU-systemet.

– Er det noe du har savnet? 

– Nei, det har jeg ikke. Men til neste år så kunne de kanskje ha fulgt opp mer på LEAN-biten.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

– Ja, det er stor sannsynlighet for det.

 

Kaja Stene, rådgiver ved avdeling for forskning og bibliotek (NIH)

Kaja Stene. FOTO: EVA BEATE STRØMSTED

Kaja Stene. FOTO: EVA BEATE STRØMSTED

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2017? 

– Det er tredje gangen jeg er med på NARMA-konferansen. Jeg er med her fordi det er interessant å følge med på hva som skjer innen forskningsadministrasjon.

– Hva tenker du om årets tema «kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon»? 

– Det er selvfølgelig viktig fordi det er noe vi jobber med.

– Hva slag inntrykk sitter du igjen med etter konferansen så langt? 

– Jeg har fått noen gode innspill og synes at konferansen har blitt veldig stor. Det er så stort at man går seg litt vill.

– Hva var det mest interessante? 

– Jeg synes at parallellsesjonen «NARMA+Forskningsrådet = fremragende kompetanse» var det mest interessante. Det er spennende å se om de kan få til noe, altså gode kurs for oss som jobber med forskningsadministrasjon.

– Er det noe du har savnet? 

– Ja, jeg savner mer praktisk rettet kurs som workshops.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

– Ja, det vil jeg.

 

Astrid Vigtil, leder for forskningsseksjonen ved fakultet ingeniørvitenskap (NTNU)

Astrid Vigtil. FOTO: Eva Beate Strømsted

Astrid Vigtil. FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2017? 

– Det er faktisk sjette året jeg er her, jeg har altså deltatt fra starten av. Jeg synes at det er en kjempeviktig arena og være på for det er her de som jobber med forskningsadministrasjon møtes.

– Hva tenker du om årets tema «kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon»? 

– Det er klart at det er alltids mange temaer å velge mellom, men jeg synes at de temaene vi har snakket om har vært interessante. Jeg var spesielt imponert over den første fellessesjonen som handlet om LEAN. For nesten hele sektoren er i en omorganiseringsprosess med sammenslåinger og da er det veldig viktig å jobbe med prosessene våres for å effektivisere dem.

– Hva slag inntrykk sitter du igjen med etter konferansen så langt? 

– Jeg har et inntrykk av at det er en god stemning i sektoren. Alle som jobber her synes at det er mye spennende å få med seg og det er mange forskjellige temaer som treffer, uansett hva du jobber med.

– Hva var det mest interessante? 

– For min del som jobber som leder, så synes jeg at det her med prosessene har vært det mest spennende. Men jeg synes også at det har vært viktig at man kan jobbe med karriereutvikling sånn at man kan være litt tydelig på hvordan man skal lære opp både seg selv og sine medarbeidere til å bli bedre medarbeidere.

– Er det noe du har savnet? 

– Kanskje litt om innovasjon. Både EU og Forskningsrådet etterlyser innovasjon og dette er noe vi også kunne ha lært litt mer om.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

– Ja, jeg tror det.

 

Vemund Warud, seniorkonsulent (NTNU)

Vemund Warud 4

Vemund Warud. FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2017? 

– Dette er min andre gang. Det er en av få konferanser i året som handler om det som jeg jobber med og er en fin arena for å lære og treffe folk.

– Hva tenker du om årets tema «kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon»? 

– Det er selvfølgelig veldig relevant og bra. Det er interessant, men jeg hadde kommet uansett!

– Hva slag inntrykk sitter du igjen med etter konferansen så langt? 

– Jeg synes konferansen har vært bra hittil.

– Hva var det mest interessante? 

– Det vet jeg ikke enda, jeg håper at det blir forskningsetikk som jeg skal inn på nå.

– Er det noe du har savnet? 

– Nei, det gjør jeg ikke.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

– Ja, jeg kommer om et år.