Ledig stilling som FoU-koordinator ved Høgskolen i Innlandet

Stillingen er for tiden lagt til  Høgskolen i Innlandet ved Avdeling for Forskning og Utvikling. Stillingen er 100% fast.

Om ansvar og oppgaver
Hovedoppgaven i stillingen blir å lede arbeidet med å effektivisere og tydeliggjøre FoU-administrasjonens støtte og oppfølging av FoU-arbeidet ved HINN, og arbeid med oppfølging av HINNs forskningsstrategi for 2019-2020.

Andre forskningsadministrative arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen ved behov. Andre sentrale oppgaver vil være:

  • planlegge og koordinere støtte til forskergrupper
  • koordinere støtte til eksternfinansierte prosjekter

herunder målrettet arbeid med å finne relevante utlysninger og partnere for våre fagmiljøer/forskningsgrupper, veiledning og bistand i søknadsfasen og oppfølging av innvilgete prosjekter

  • tilrettelegge for internasjonalt nettverks- og konsortiebygging
  • bidra til å bygge høgskolens kompetanse på innovasjon og oppdragsforskning

Fagområdet er under utvikling, og den som ansattes må påregne endringer i organisasjonsstruktur og ansvar.

Kompetanse og erfaring 

  • minimum mastergrad/hovedfag innenfor relevante fagområder, fortrinnsvis doktorgrad. Juridisk kompetanse anses som relevant.
  • god kunnskap om forskningsfinansieringssystemet i Norge og EU
  • erfaring med forskningsadministrative oppgaver enten fra egen forskererfaring, prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter eller forskningsadministrasjon
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • kunne håndtere digitale løsninger og IKT-verktøy
  • kjennskap til innovasjon og/eller oppdragsforskning vil være en fordel

Se her for mer informasjon om stillingen. Søknadfrist  27. januar.