HiOA: Ledig stilling som seksjonssjef for FoU-administrasjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Ved HiOA fortsetter Fakultet for samfunnsvitenskap sin satsing på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid), og skiller nå ut det FoU-administrative teamet i egen seksjon. Til dette trenger vi en seksjonssjef. Vi søker en leder som spiller på lag med sine medarbeidere og fakultetets tilsatte, HiOA_logo_gul_200som er operativ i sitt arbeid og som vil bidra til å utvikle en FoU-administrasjon for fremtiden.

Seksjonssjefen vil sammen med det øvrige støtteapparatet få en viktig rolle når fakultetet skal synliggjøre, utvikle og koordinere vårt FoU-arbeid i årene fremover. Seksjonssjefen inngår i dekanens utvidete ledergruppe og fakultetsdirektørens ledergruppe. I tillegg inngår seksjonssjefen i høgskolen forskningsadministrative ledernettverk.

Mer informasjon om stillingen finner du her. Søknadsfrist 27.08.17