Dette mener NARMA-deltakerne om årets konferanse

Vi har spurt fem personer.

Seniorrådgiver Bjarte Grønner ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Seniorrådgiver Bjarte Grønner ved Norges Handelshøyskole (NHH). FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2018? 

Jeg synes at det er en naturlig møteplass for folk som driver med forskningsadministrasjon nasjonalt og på tvers av alle fagområder. Det synes jeg er viktig å følge opp. Jeg har faktisk deltatt på flere NARMA-konferanser tidligere, men ikke på alle.

– Hva tenker du om årets tema «Open Science»? 

Open Science er et aktuelt tema og som jeg synes er kjempefint å fokusere på, sette det i perspektiv og gruble litt over hvordan vi kan jobbe med det internt i institusjonene.

– Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter konferansen? 

Det har vært gode og balanserte foredrag. Jeg har hørt på «Responsible Research and Innovation (RRI)»- og på «EUs 9. rammeprogram og EØS»-sesjonen. Jeg kjenner flere av disse fagområdene. På en mindre institusjon så jobber vi gjerne på tvers av mange av disse problemstillingene, både med forskningsetikk, forskningsprosjekter, EU og det å bygge forskningsadministrasjon. Så sånt sett, så er alle temaene interessante og det er fint å ha et sånt felles arrangement som dekker dette.

– Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes? 

Det er alltid noe som kan gjøre annerledes, men jeg vet ikke om jeg kan si noe spesifikt nå. Jeg synes at arbeidsutvalget gjør en god innsats med programmet som baserer seg på innspill fra institusjonene. NARMA gjør en god jobb, de legger i hvert fall til rette slik at vi kan bidra hvis vi ønsker å komme med innspill. Det er et godt utgangspunkt, synes jeg.

– Hva var det mest interessante? 

Jeg kjenner jo til mange av disse fagområdene fra før av og fra andre kanaler, så jeg tror ikke at jeg vil framheve en spesifikk ting. Men det var fin underholdning til middagen i går!

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

Har jeg anledning, så gjør jeg sikkert det, ja.

 


 

Forskningsrådgiver Aina Alvsvåg ved Universitetet i Oslo (UiO)

Forskningsrådgiver Aina Alvsvåg ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2018? 

Jeg er relativt ny så dette er en fin anledning til å bli kjent med andre forskningsadministrative. Det er også et ganske spennende program.

– Hva tenker du om årets tema «Open Science»? 

Det er ikke et felt jeg jobber så mye med, men det er et godt valg av tema og det har vært fint å få hørt mer om det.

– Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter konferansen?

Det er veldig bra organisert og jeg er imponert. Det er artig at de har fått alt dette til. Det er et veldig fint miljø å komme inn i.  

– Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes? 

Dette er min første konferanse så jeg har ikke så mye å sammenligne med. Jeg har ingen forslag der.

– Hva var det mest interessante? 

Jeg har vært på FP9-sesjonen og det var ganske spennende å høre om hva som er planene videre og hvordan det er å jobbe med det. Det har vært nyttig.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

Jeg kommer veldig gjerne igjen, ja!

 


 

Seniorrådgiver Espen Dahle ved Universitetet i Bergen (UiB)

Seniorrådgiver og Ph.d.-koordinator Espen Dahle ved Universitetet i Bergen (UiB). FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2018? 

Jeg ble invitert som foredragsholder for å snakke om hva Universitetet i Bergen gjør når det gjelder talentutvikling. Dette er den primære grunnen, i tillegg så er det jo en del sesjoner som er veldig rettet mot det jeg driver med. Det er alltid greit å få det med seg, høre på og delta i diskusjoner som foregår.

– Hva tenker du om årets tema «Open Science»? 

Det er et veldig viktig tema for målgruppen her fordi det er allerede viktig når det gjelder eksternfinansiert forskning og EU-forskningen kommer spesielt til å bli mye tydeligere på dette. Det kommer og til å være behov for å videreutvikle en struktur på lærestedene med tanke på datalagring som er forholdsvis nytt.

– Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter konferansen? 

Jeg synes at det har vært kjempegøy å være her. Det er veldig mange flinke folk og det er jeg veldig fornøyd med.

– Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes? 

Jeg var med på noen av de tidligste NARMA-konferansene og jeg synes at det har blitt mye bedre nå. NARMA har funnet sin form og jeg er veldig fornøyd med programmet sånn som det har vært nå.

– Hva var det mest interessante? 

Det mest interessante har vært forelesningen om forskningsetikk. Det har vært klargjørende og veldig bra med tanke på hvordan man bør behandle det temaet også på den administrative siden.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

Det håper jeg. Det er absolutt verdt å få med seg.

 


Rådgiver Gro Lurås ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Rådgiver Gro Lurås ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2018? 

Jeg valgte å delta fordi det var en del interessante ting, spesielt på parallellsesjonene som jeg tenkte kunne være nyttig i jobben.

– Hva tenker du om årets tema «Open Science»? 

Jeg forstår at de har valgt det temaet, fordi det er veldig «i tiden». Det er noe som man har veldig mye spørsmål rundt, så det er interessant å få mer informasjon om.

– Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter konferansen? 

Generelt så synes jeg at det virker veldig bra. Det er godt kommunisert og det er gode foredragsholdere jevnt over.

– Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes? 

Slido virker som en veldig god idé, men ikke alle som styrer sesjonene har like god oversikt over verktøyet. Der kunne det kanskje vært litt mer kompetanseheving.

– Hva var det mest interessante? 

Foredragene om temaet Open Science var veldig bra. På tirsdag var jeg også på en sesjon om karriereutvikling for forskere og det går litt inn i det jeg jobber med. Men det har også vært veldig interessant å kunne snakke med andre og kunne diskutere tematikken som tas opp i gruppen – det har vært det beste med pausene.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

Jeg kommer gjerne tilbake, men det kommer an på tematikken.


Seksjonssjef Hanne Siri Sund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

– Hvorfor har du valgt å være med på NARMA-konferansen 2018?

Jeg har deltatt på alle NARMA-konferansene og det er her jeg møter folk som det er viktig å få møtt og som tar opp temaer som er viktig for oss fra forskningsadministrasjonen. Jeg har god erfaring fra alle syv år!

Seksjonssjef Hanne Siri Sund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). FOTO: Eva Beate Strømsted

– Hva tenker du om årets tema «Open Science»? 

Jeg forstår valget veldig godt for det er veldig aktuelt nå. Det er et tema som jeg vil tro de fleste har en del spørsmål om og som kanskje lurer på hvilket ansvar man har i de forskjellige rollene.

– Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter konferansen? 

Stort sett bra, men det er noen sprik i de enkelte sesjonene mellom foredragsholderne.

– Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes? 

Sånn generelt, så synes jeg at opplegget fungerer bra, men man må passe på å overlappe med andre lignende arenaer sånn at man får til en god arbeidsfordeling mellom de forskjellige konferansene og nasjonale arenaer.

– Hva var det mest interessante? 

Det er den gode blandingen av temaene som gjør at helheten blir interessant.

– Vil du komme tilbake igjen neste år? 

Ja, det regner jeg med!