– Det har vært veldig kjekt

FØRSTE KONFERANSE: NARMA Vårkonferanse 2018 er Heidi Annette Espedals første konferanse som leder av NARMA. FOTO: Eva Beate Strømsted

 Heidi Annette Espedal har vært leder av NARMA i ett år.

Etter fire år som leder, overlot Troels Gyde Jacobsen ledervervet av NARMA til Heidi Annette Espedal i mars 2017.

Begge to var med på å bygge opp arbeidsutvalget i 2012, men Espedal var ikke aktiv i det etablerte støtteapparatet for forskerne i etterkant – inntil i fjor.

– Det har vært et veldig kjekt og lærerikt år! Jeg har fått anledning til å bli kjent med mange dyktige folk. Nå gleder jeg meg til Vårkonferansen starter. Vi har mye spennende på gang, ikke minst med tanke på Kompetanseutviklingsprogrammet i samarbeid med Forskningsrådet, sier Espedal som også jobber fulltid som direktør ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Godt på vei

Noen av hennes viktigste mål da hun ble valgt som leder var å videreutvikle SIG-ene og skaffe flere entusiastiske bidragsytere.

– Vi er godt på vei! Først og fremst, har det vært viktig for oss å formulere tydelig hva Spesialinteressegruppene (SIG) er og hva de skal drive med. Vi har laget et mandat som er lagt ut på NARMAs nettside og er i gang med å rekruttere flere til å delta i SIG-arbeidet. Vi har bedt om innspill via institusjonenes kontaktpersoner og kommer til å ta dette opp igjen på Vårkonferansen. Vi håper enda flere melder seg der!

Siden Espedals siste deltakelse for seks år siden, har det naturligvis vært noen endringer i arbeidsmetoder og organisering. Hun sier likevel at hun ikke har møtt på noen store overraskelser.

Jeg synes NARMA har utviklet seg fint! Vårkonferansene har etablert seg som en attraktiv møteplass og deltakelsen er rekordhøy. Det har vært jobbet godt med en tydelig fokus på NARMAs mandat og kjerneoppgavene beskrevet der. Den største endringen er nok det nye Kompetanseutviklingsprogrammet som begynner å ta form.

Flere områder det må jobbes mer med

Et av hennes ønsker for ett år siden var å opprette flere interessante workshops utenom de store samlingene. Hun forteller at det det har vært tre workshops i løpet av fjoråret. I 2015 var det to mens det var en i 2016.

– Vi skulle gjerne hatt flere! Sammen med mange entusiastiske SIG-deltakere, håper vi å øke antallet workhops fremover, understreker hun.

Til tross for at det har vært entusiasme blant SIG-deltakerne, har en annen utfordring vært å få flere til å delta i SIG-arbeidet. 

– Vi ønsker at hver SIG får en arbeidsgruppe på minst 1-2 personer utenom koordinatoren. Det vil kunne gi større bredde i tilbudet og flere å dele arbeidet med. 

– Hva slags strategi og retningslinjer har den nye arbeidsgruppen laget for de neste to årene for å overkomme utfordringene?

– Vi har utarbeidet en egen strategi for NARMA som skal legges frem for Årsmøtet i forbindelse med Vårkonferansen. Den angir tydelig strategisk mål, virkemidler og prioriteringer. Vi vil også innføre evaluering av Vårkonferanse og workshops, for å stadig kunne forbedre tilbudet.