SIG: Open science

NARMAs Spesialinteressegruppe for Open science 

SIG-Ansvarlig: Tanja Strøm

Forum på LinkedIn

Open Science

FOTO: eotls4387 / Flickr / CC BY 2.0 https://flic.kr/p/gxKYeW

Open Science

Resultatene av offentlig finansiert forskning er et fellesgode som har verdi både for vitenskapen og samfunnet. Bedre tilgang til forskningsresultater og forskningsdata vil styrke kvaliteten i forskning, både ved at resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, men også ved at resultater og datasett kan brukes på nye måter. Ny og utvidet bruk av forskningsresultater og forskningsdata vil legge til rette for utvidet tverrfaglig forskning, men også nyskapning i samfunns- og næringsutvikling. I tillegg vil forskningsdeling føre til mer fornuftig ressursbruk innenfor forskningssektoren fordi man unngår duplisering av arbeid og fordi resultatene og datasettene kan benyttes i andre sammenhenger enn opprinnelig tenkt. Åpen tilgang til resultater og data vil også være verdifult for utdanning og føre til at forskningen blir mer synlig i samfunnet.

Presentasjoner

Winning research proposals with Open Science

Conference Connecting Data for Research

Bøker

Publikasjonen «Open innovation, open science, open to the world – a vision for Europe» samler noen av de viktigste konseptuelle innsiktene bak Open Innovation, Open Science og Open to the World.

Dokumenter

En arbeidsgruppe har kartlagt eksisterende tjenester og praksis, og forskernes behov for lagring og deling av forskningsdata ved UiO. Den har utviklet forslag til prinsipper og retningslinjer for lagring og deling/tilgjengeliggjøring av forskningsdata som ivaretar vitenskapelige ansattes rettigheter samt anbefalt løsninger som samsvarer med finansiørenes økende krav til lagring og deling, og forskernes egne behov. Rapporten er nå ferdig og finnes her.

Amsterdam Call for Action on Open Science

Open Science – The next step: from conference to Call for action

Europe's Open Access Champions

Europe’s Open Access Champions

Verktøy

The FOSTER portal is an e-learning platform that brings together the best training resources for those who need to know more about Open Science.

04/19/2016