Kompetanseutvikling

Med utgangspunkt i de tre kompetansetrinnene i forskningsadministrasjon er målet når det gjelder kompetanseutvikling å legge til rette for kurs og kompetansetiltak, både fra NARMAs side og i samarbeid med andre aktører.

I 2016 etablerte Forskningsrådet og NARMA/UHR, samt Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) et felles kompetanseprosjekt med målsetting om å utvikle et helhetlig kompetanseprogram som kan brukes både innen og på tvers av institusjonene. Prosjektet har fått betegnelsen The Path to EU Excellence, I tillegg til et rammeverk for kompetanseprogrammet har allerede Forskningsrådet trappet opp sin kursvirksomhet. Denne oversikten finnes her. Fra august 2017 starter arbeidet med å supplere dette rammeverket med tilgjengelige kurs og kompetansetiltak ved institusjonene. Hensikten er at kompetansetiltak ved Forskningsrådet og ved institusjonene skal supplere hverandre og gi et best mulig tilbud til alle som hjelper forskere med å søke og forvalte eskternt finansierte prosjekter.

Rammeverk for kompetanseutvikling for forskningsadministrasjon:
rammeverkkompetanse
Hvilken kompetanse trengs på de ulike nivå i de ulike faser av et eksternt finansiert prosjekt? – og hvordan skaffe denne kompetansen? Dette er et foreløpig rammeverk for et helhetlig kompetanse program. Her er det tatt utgangspunkt i de tre kompetansenivåene, sett i sammenheng med livsløpet til eksterne prosjekter.

Tanken er at ulike aktører kan bidra med kurs og kompetansetiltak. Dette gjelder f.eks.

  • Forskningsrådet: Legge inn eksisterende og tilby nye EU-kurs på relevante steder i matrisen.
  • NARMA: Legge inn planlagte workshops og parallellsesjoner på vårkonferansen, o.l. i matrisen.
  • UH-institusjonene: Løfte opp lokale kurs og kompetansetilbud som kan tilbys på tvers av institusjoner.
  • Instituttsektoren: Løfte opp lokale kurs og kompetansetilbud som kan tilbys på tvers av institutter..
  • EARMA: Legge inn relevante deler av tilbud under EARMA Academy, samt aktiviteter under Annnual Conference

Prosjektet mottar gjerne innspill og forslag til eksisterende og nye kompetansetiltak. Send mail til ragnar.lie@uhr.no

For øvrige spørsmål om prosjektet, kontakt Inger Nordgard eller Ragnar Lie.