SIG: Forskningsetikk

NARMAs Spesialistinteressegruppe for forskningsetikk følger opp håndtering av  etiske spørsmål i forskningsadministrasjon

SIG-ansvarlig: Eirin Fausa Pettersen