SIG: Forskningsetikk

NARMAs Spesialinteressegruppe for forskningsetikk følger opp håndtering av  etiske spørsmål i forskningsadministrasjon

SIG-ansvarlig: Eli Andås, UiA