SIG-tema

Narma_SIG_200NARMA har definert et antall Spesialinteressegrupper (SIG) for målrettet innsats på viktige områder for institusjonene:

  1. EU-finansiert forskning (pre-grant, post grant, økonomi, …)
  2. Nasjonal forskningsfinansiering (pre-grant, post grant, økonomi, …)
  3. Bibliometri
  4. IPR/kontrakter
  5. Forskningsetikk
  6. Open science (Datalagring, deling av data, teknologidrevede endringer i forskning)
  7. Karriereutvikling (i første rekke for forskningsadministrative, men også støtte i arbeid med
    karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte)

Arbeidsutvalget ser for seg at SIG-er kan være faste interessegrupper som fanger opp, tolker og utveksler nyvinninger og erfaringer med formål om å bygge kompetanse ved institusjonene og blant de ansatte. NARMAs arbeidsutvalg ønsker å supplere egen innsats med mer kapasitet fra medlemsinstitusjonene ved å trekke personer som kan være med å planlegge og iverksette SIG-aktivitetene.

Interessert, send epost til post (på) narma.no eller kontakt en av de SIG-ansvarlige.